ԱՌՑԱՆՑ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ՝ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՀԱՐՑԵՐԻՆ

22/09/2023
 
        ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը և Գավառի պետական համալսարանը վերսկսում են լեզվական հարցերին նվիրված ամենամսյա առցանց քննարկումները, որոնց սիրով մասնակցում են ոչ միայն մասնագետ լեզվաբանները, այլև ուսուցիչները, ուսանողները, բարձր դասարանների աշակերտները և բոլոր նրանք, որոնք հետաքրքրվում են  հայոց լեզվի հարցերով։
         Նոր ուսումնական տարվա առաջին առցանց քննարկումը տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 16-ին, որին մասնակցում էին լեզվի ինստիտուտի և ԳՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի աշխատակիցները, ուսանողներ, Արմեն Միքայելյանը Ֆրանսիայից։ Քննարկման սկզբում Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի տնօրեն, բանասիրական գիտությունների դոկտոր Վ․Կատվալյանը, անդրադառնալով նախորդ տարվա հանդիպում-քննարկումների  նկատմամբ դրսևորված հետաքրքրությանը և բարձր գնահատելով դրանց արդյունավետությունը, անհրաժեշտություն  համարեց այսուհետև ևս ապահովել դրանց շարունակականությունը։
        Քննարկվող հարցերի շրջանակը բավականին լայն էր։ Պարզաբանվեցին պետական, պաշտոնական, գրական լեզուների, բարբառների սահմանազատման և կիրառության հետ կապված արդիական հարցեր, ներկայացվեցին հայերենի, մասնավորապես՝ արևելահայերենի և արևմտահայերենի հնչյունական համակարգերի համեմատական բնութագրերը, շոշափվեցին բուհական և հանրակրթության ոլորտներում լեզվի ուսուցման հետ կապված հարցեր, մտահոգություններ արտահայտվեցին, որ հայոց լեզվի դպրոցական ծրագրերում գրաբարը, բարբառները, արևմտահայերենն ըստ էության ընդգրկված չեն, չնայած առանձին  հեղինակներին ուսումնասիրելու համար խիստ անհրաժեշտություն է զգացվում որոշակի գիտելիքներ ունենալ հայերենի դրսևորումների հնչյունական, բառապաշարային և քերականական առանձնահատկությունների մասին։
      Քննարկմանը  մասնակցեցին Արմեն Միքայելյանը, Վարսիկ Ներսիսյանը, Թաթուլ Ասոյանը, ԳՊՀ ուսանողներ Անահիտ Պողոսյանը, Լիլիթ Սեյրանյանը և ուրիշներ։
        Քննարկումը վարեց և ամփոփեց Վ․Կատվալյանը։
          Քննարկումն անցավ ակտիվ բանավիճային մթնոլորտում։

Հայտարարություններ

  •          ՀՀ ԳԱԱ Հ․ Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի կիրառական լեզվաբանության բաժինը շարունակում է սեմինարների շարքը՝ նվիրված էլեկտրոնային պաշտոնական հաղորդակցման յուրահատկություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներից օգտվելու եղանակներին։

             Շարքի հերթական սեմինարը տեղի կունենա նոյեմբերի 20-ին ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի կիրառական...

  •               ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախաձեռնությամբ մեկնարկում է բարեգործական նախագիծ՝ արցախյան բռնի տեղահանության արդյունքում տուժած  մանկապատանեկան համայնքի համար:
                ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհուրդը, գործակցելով ՀՀ ԳԱԱ...
  •          Հրավիրում  ենք մասնակցելու «Շիրակը հայոց բառ ու բանի գանձարան»  միջազգային գիտա­ժողո­վին:
            Կազմակեր­...

Ատենախոսություններ

Շուշանիկ Իշխանի Զաքարյան  «Բայի սեռի ձևաբանական, շարահյուսական և իմաստային

 յուրահատկությունները ժամանակակից թուրքերենում (հայերենի զուգադրությամբ)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն) ...

Մարիամ Արթուրի Ադամյան  «Անգլերենի և հայերենի «տարիք» իմաստային դաշտի լեզվաճանաչողական

վերլուծություն»  (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական    ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.