Գիտական խորհուրդ

ՀՀ ԳԱԱ Հ. ԱՃԱՌՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄ
1. Կատվալյան Վ. Լ., ինստիտուտի տնօրեն (նախագահ)   
2. Մխիթարյան Գ. Մ., բ.գ.թ., ինստիտուտի գիտական քարտուղար
3. Հովհաննիսյան Ն. Գ., բ.գ.թ, ինստիտուտի փոխտնօրեն
4. Դալալյան Տ. Ս., բ.գ.թ.,  ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ փոխտնօրեն
5. Սարգսյան Մ. Ա., բ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ գիտական քարտուղար                                                                                                                                                             
6. Ասոյան Թ. Ա., բ.գ.թ.,  ինստիտուտի բաժնի վարիչ
7. Ավետյան Ս. Ռ., բ.գ.թ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող                                                                             
8. Բառնասյան Ջ. Ա., բ.գ.թ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող                                                                                
9. Գալստյան Ա. Ս,. բ.գ.թ., ինստիտուտի բաժնի վարիչ
10.  Գրիգորյան Գ. Գ., բ.գ.թ., ինստիտուտի բաժնի վարիչ
11. Թելյան Լ.Գ., բ.գ.թ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
12. Խաչատրյան Հ. Ռ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
13. Խաչատրյան Վ. Մ., բ.գ.թ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող                                                                               
14. Համբարձումյան Վ. Գ., բ.գ.դ., ինստիտուտի բաժնի վարիչ
15. Հովհաննիսյան Լ. Շ., ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ, ինստիտուտի տնօրենի
      խորհրդական
16. Հովհաննիսյան Ս. Գ., երիտասարդ  գիտնականների
      խորհրդի նախագահ
17. Մեսրոպյան Հ. Հ., ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող
18. Միքայելյան Ս. Ա., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
19. Պապիկյան Ս. Վ.,  բ.գ.թ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
20. Սիմոնյան Ն. Մ., բ.գ.թ.,  ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
21. Տիոյան Ս. Կ., բ.գ.թ., ինստիտուտի բաժնի վարիչ
 
 
 
 
                  

Հայտարարություններ

 •          ՀՀ ԳԱԱ Հ․ Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի կիրառական լեզվաբանության բաժինը շարունակում է սեմինարների շարքը՝ նվիրված էլեկտրոնային պաշտոնական հաղորդակցման յուրահատկություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներից օգտվելու եղանակներին։

           Շարքի հերթական սեմինարը տեղի կունենա նոյեմբերի 20-ին ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի կիրառական...

 •               ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախաձեռնությամբ մեկնարկում է բարեգործական նախագիծ՝ արցախյան բռնի տեղահանության արդյունքում տուժած  մանկապատանեկան համայնքի համար:
              ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհուրդը, գործակցելով ՀՀ ԳԱԱ...
 •  
  Հարգելի՛ բարեկամներ,
  Սիրով հրավիրում ենք մասնակցելու «Հայոց լեզվի ուսումնասիրության և ուսուցման արդի խնդիրներ» խորագրով միջազգային գիտաժողովին:
   
  ✓  Գիտաժողովը տեղի կունենա ս.թ. փետրվարի 21-ին:
  ✓  Գիտաժողովի անցկացման վայրը` Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
  ✓  Գիտաժողովի...

Ատենախոսություններ

Անուշ Անդրանիկի Խաչատրյան  «Էլեկտրոնային մամուլի լեզուն (բառային կազմ, քերականական համակարգ)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.04.2024, ժ.15-ին

...

Վալտեր  Տիգրանի Բերբերյան  «Հայ ոճագիտական մտքի զարգացման հիմնախնդիրները (1950-2020-ական թթ.)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

26.01.2024, ժ.15-ին

...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.