Գիտական խորհուրդ

ՀՀ ԳԱԱ Հ. ԱՃԱՌՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄ
1. Կատվալյան Վ. Լ., ինստիտուտի տնօրեն (նախագահ)   
2. Մխիթարյան Գ. Մ., բ.գ.թ., ինստիտուտի գիտական քարտուղար
3. Հովհաննիսյան Ն. Գ., բ.գ.թ, ինստիտուտի փոխտնօրեն
4. Դալալյան Տ. Ս., բ.գ.թ.,  ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ փոխտնօրեն
5. Սարգսյան Մ. Ա., բ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ գիտական քարտուղար                                                                                                                                                             
6. Ասոյան Թ. Ա., բ.գ.թ.,  ինստիտուտի բաժնի վարիչ
7. Ավետյան Ս. Ռ., բ.գ.թ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող                                                                             
8. Բառնասյան Ջ. Ա., բ.գ.թ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող                                                                                
9. Գալստյան Ա. Ս,. բ.գ.թ., ինստիտուտի բաժնի վարիչ
10.  Գրիգորյան Գ. Գ., բ.գ.թ., ինստիտուտի բաժնի վարիչ
11. Թելյան Լ.Գ., բ.գ.թ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
12. Խաչատրյան Հ. Ռ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
13. Խաչատրյան Վ. Մ., բ.գ.թ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող                                                                               
14. Համբարձումյան Վ. Գ., բ.գ.դ., ինստիտուտի բաժնի վարիչ
15. Հովհաննիսյան Լ. Շ., ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ, ինստիտուտի տնօրենի
      խորհրդական
16. Հովհաննիսյան Ս. Գ., երիտասարդ  գիտնականների
      խորհրդի նախագահ
17. Մեսրոպյան Հ. Հ., ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող
18. Միքայելյան Ս. Ա., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
19. Պապիկյան Ս. Վ.,  բ.գ.թ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
20. Սիմոնյան Ն. Մ., բ.գ.թ.,  ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
21. Տիոյան Ս. Կ., բ.գ.թ., ինստիտուտի բաժնի վարիչ
 
 
 
 
                  

Հայտարարություններ

  •          ՀՀ ԳԱԱ Հ․ Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի կիրառական լեզվաբանության բաժինը շարունակում է սեմինարների շարքը՝ նվիրված էլեկտրոնային պաշտոնական հաղորդակցման յուրահատկություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներից օգտվելու եղանակներին։

             Շարքի հերթական սեմինարը տեղի կունենա նոյեմբերի 20-ին ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի կիրառական...

  •               ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախաձեռնությամբ մեկնարկում է բարեգործական նախագիծ՝ արցախյան բռնի տեղահանության արդյունքում տուժած  մանկապատանեկան համայնքի համար:
                ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհուրդը, գործակցելով ՀՀ ԳԱԱ...
  •          Հրավիրում  ենք մասնակցելու «Շիրակը հայոց բառ ու բանի գանձարան»  միջազգային գիտա­ժողո­վին:
            Կազմակեր­...

Ատենախոսություններ

Շուշանիկ Իշխանի Զաքարյան  «Բայի սեռի ձևաբանական, շարահյուսական և իմաստային

 յուրահատկությունները ժամանակակից թուրքերենում (հայերենի զուգադրությամբ)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն) ...

Մարիամ Արթուրի Ադամյան  «Անգլերենի և հայերենի «տարիք» իմաստային դաշտի լեզվաճանաչողական

վերլուծություն»  (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական    ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.