Կիրառական լեզվաբանության բաժին

       
Կիրառական լեզվաբանության բաժնում աշխատանքներն ընթանում են հետազոտական հետևյալ ուղղություններով` դասական գրաբարի բառապաշարի իմաստային խմբերի քննություն, փորձառական հնչյունաբանական հետազոտություններ, բնագրային համաբարբառների կազմում, կիրառական և համակարգչային լեզվաբանության արդի խնդիրների ուսումնասիրություն (ավելին` www.appliedlinguistics.am):
Ստորև ներկայացվում են այն հիմնական թեմաները, որոնց ուղղությամբ ծավալվում են աշխատանքները։
 
Կիրառական լեզվաբանության արդի խնդիրներ   2015-2020թթ.
 
  • Դասական գրաբարի բառապաշարի քննություն
  • Ավետարանների հարցական նախադասությունների քննություն
  • Կիրառական և համակարգչային լեզվաբանության արդիական խնդիրների քննություն
  • Փորձառական հնչյունաբանական հետազոտություններ
  • Բնագրային համաբարբառների կազմում
Թեմայի պատասխանատու՝ բ.գ.դ., պրոֆ.  Լ. Հովսեփյան
    Կիրառական լեզվաբանության արդի խնդիրների  ուղղությամբ 2018 թ. կատարվելու են հետևյալ թեմա­ները.
  • Դասական գրաբարի բառապաշարի քննություն
  • Հարցական նախադասությունները Հովհաննեսի արևելահայերեն և արևմտահայերեն Ավետարաններում
  • Համակարգչային լեզվաբանության արդիական խնդիրների քննություն
  • Ժամանակակից հայերենի հպաշփական հնչյունների փորձառական ուսումնասիրություն
  • Բնագրային համաբարբառների կազմում
Բաժնի աշ­խա­տա­կիցների` 2018 թվականի գիտական թեմաներն են՝
բ.գ.դ., պրոֆ. Լիանա Հովսեփյան – «Գրաբարի բառապաշարը»
բ.գ.դ. Սևակ Ղուկասյան  - «Հարցական նախադասությունները Հովհաննեսի արևելահայերեն և արևմտահայերեն Ավետարաններում»
բ.գ.թ. Ֆրիդա Հակոբյան - «Համակարգչային լեզվաբանության արդի խնդիրներ»
բ.գ.թ. Գայանե Գրիգորյան - «Ժամանակակից հայերենի հպաշփական հնչյունների փորձառական ուսումնասիրություն»
Դշխուհի Մովսեսյան - «Ն. Շնորհալու երկերի համաբարբառի կազմում»
Լիդա Գուլգազարյան – «Թովմա Արծ­րու­նու ‹‹Պատմութիւն տանն Արծրունեաց›› երկի համաբարբառի կազմում»
Հայկանուշ  Հովհաննիսյան  - «Փիլոն Եբրայեցու ‹‹Ճառք›› գործի համակարգիչ մուտքագրում (300 էջ) և սրբագրում,  ‹‹Ա›› տառի համաբարբառի կազմում»

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.