Կիրառական լեզվաբանության բաժին

       Կիրառական լեզվաբանության բաժնում աշխատանքներն ընթանում են հետազոտական հետևյալ ուղղություններով` ընդհանուր, կիրառական և համակարգչային լեզվաբանության արդի խնդիրների ուսումնասիրություն (ավելին` www.appliedlinguistics.am), դասական գրաբարի բառապաշարի իմաստային խմբերի քննություն, փորձառական հնչյունաբանական հետազոտություններ, բնագրային համաբարբառների կազմում:

        Ստորև ներկայացվում են այն հիմնական թեմաները, որոնց ուղղությամբ ծավալվում են աշխատանքները։

Կիրառական լեզվաբանության արդի խնդիրներ   2015-2020թթ.

 • Կիրառական և համակարգչային լեզվաբանության արդիական խնդիրների քննություն
 • Դասական գրաբարի բառապաշարի քննություն
 • Փորձառական հնչյունաբանական հետազոտություններ
 • Ավետարանների հարցական նախադասությունների քննություն
 • Բնագրային համաբարբառների կազմում

Թեմայի    պատասխանատու՝ բ.գ.դ., պրոֆ.  Լ. Հովսեփյան

    Կիրառական լեզվաբանության արդի խնդիրների  ուղղությամբ 2018 թ. կատարվելու են հետևյալ թեմա­ները.

 • Համակարգչային լեզվաբանության արդիական խնդիրների քննություն
 • Դասական գրաբարի բառապաշարի քննություն
 • Ժամանակակից հայերենի հպաշփական հնչյունների փորձառական ուսումնասիրություն
 • Հարցական նախադասությունները Հովհաննեսի արևելահայերեն և արևմտահայերեն Ավետարաններում
 • Բնագրային համաբարբառների կազմում

Բաժնի աշ­խա­տա­կիցների` 2018 թվականի գիտական թեմաներն են՝

բ.գ.դ., պրոֆ. Լիանա Հովսեփյան – «Գրաբարի բառապաշարը»

բ.գ.դ. Սևակ Ղուկասյան  - «Հարցական նախադասությունները Հովհաննեսի արևելահայերեն և արևմտահայերեն Ավետարաններում»

բ.գ.թ. Ֆրիդա Հակոբյան

 1. «Համակարգչային լեզվաբանության արդի խնդիրներ»
 2. www.appliedlinguistics.am կայքի` կիրառական և համակարգչային լեզվաբանության արդի խնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածներով համալրում
 3. http://hamabarbar.am/ կայքում գործող «Հայկական էլեկտրոնային համաբարբառի»` բնագրային նոր համաբարբառներով համալրում
 4. Նոր բառերի մեքենական որոնման ալգորիթմի մշակում
 5. Հայերենի բառապաշարի համակարգչային շտեմարանի ստեղծում

բ.գ.թ. Գայանե Գրիգորյան - «Ժամանակակից հայերենի հպաշփական հնչյունների փորձառական ուսումնասիրություն»

Դշխուհի Մովսեսյան - «Ն. Շնորհալու երկերի համաբարբառի կազմում»

Լիդա Գուլգազարյան – «Թովմա Արծ­րու­նու ‹‹Պատմութիւն տանն Արծրունեաց›› երկի համաբարբառի կազմում»

Հայկանուշ  Հովհաննիսյան  - «Փիլոն Եբրայեցու ‹‹Ճառք›› գործի համակարգիչ մուտքագրում (300 էջ) և սրբագրում,  ‹‹Ա›› տառի համաբարբառի կազմում»

Հայտարարություններ

 • Լեզվի ինստիտուտում ընթանում են գիտական քննարկումներ: Եկող շաբաթվա քննարկումների ժամանակացույցին կարող եք ծանոթանալ կից ֆայլում:

 •  Լեզվի ինստիտուտում ընթանում են գիտական քննարկումներ: Եկող շաբաթվա քննարկումների ժամանակացույցին կարող եք ծանոթանալ կից ֆայլում:

 •  Լեզվի ինստիտուտում ընթանում են Գիտական քննարկումներ: Եկող շաբաթվա քննարկումների ժամանակացույցին կարող եք ծանոթանալ կից ֆայլում:
   

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.