Կիրառական լեզվաբանության բաժին

       
Կիրառական լեզվաբանության բաժնում աշխատանքներն ընթանում են հետազոտական հետևյալ ուղղություններով` դասական գրաբարի բառապաշարի իմաստային խմբերի քննություն, փորձառական հնչյունաբանական հետազոտություններ, բնագրային համաբարբառների կազմում, կիրառական և համակարգչային լեզվաբանության արդի խնդիրների ուսումնասիրություն (ավելին` www.appliedlinguistics.am):
Ստորև ներկայացվում են այն հիմնական թեմաները, որոնց ուղղությամբ ծավալվում են աշխատանքները։
 
Կիրառական լեզվաբանության արդի խնդիրներ   2015-2020թթ.
 
 • Դասական գրաբարի բառապաշարի քննություն
 • Ավետարանների հարցական նախադասությունների քննություն
 • Կիրառական և համակարգչային լեզվաբանության արդիական խնդիրների քննություն
 • Փորձառական հնչյունաբանական հետազոտություններ
 • Բնագրային համաբարբառների կազմում
Թեմայի պատասխանատու՝ բ.գ.դ., պրոֆ.  Լ. Հովսեփյան
    Կիրառական լեզվաբանության արդի խնդիրների  ուղղությամբ 2018 թ. կատարվելու են հետևյալ թեմա­ները.
 • Դասական գրաբարի բառապաշարի քննություն
 • Հարցական նախադասությունները Հովհաննեսի արևելահայերեն և արևմտահայերեն Ավետարաններում
 • Համակարգչային լեզվաբանության արդիական խնդիրների քննություն
 • Ժամանակակից հայերենի հպաշփական հնչյունների փորձառական ուսումնասիրություն
 • Բնագրային համաբարբառների կազմում
Բաժնի աշ­խա­տա­կիցների` 2018 թվականի գիտական թեմաներն են՝
բ.գ.դ., պրոֆ. Լիանա Հովսեփյան – «Գրաբարի բառապաշարը»
բ.գ.դ. Սևակ Ղուկասյան  - «Հարցական նախադասությունները Հովհաննեսի արևելահայերեն և արևմտահայերեն Ավետարաններում»
բ.գ.թ. Ֆրիդա Հակոբյան - «Համակարգչային լեզվաբանության արդի խնդիրներ»
բ.գ.թ. Գայանե Գրիգորյան - «Ժամանակակից հայերենի հպաշփական հնչյունների փորձառական ուսումնասիրություն»
Դշխուհի Մովսեսյան - «Ն. Շնորհալու երկերի համաբարբառի կազմում»
Լիդա Գուլգազարյան – «Թովմա Արծ­րու­նու ‹‹Պատմութիւն տանն Արծրունեաց›› երկի համաբարբառի կազմում»
Հայկանուշ  Հովհաննիսյան  - «Փիլոն Եբրայեցու ‹‹Ճառք›› գործի համակարգիչ մուտքագրում (300 էջ) և սրբագրում,  ‹‹Ա›› տառի համաբարբառի կազմում»

Հայտարարություններ

 •          ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը հայտարարում է 2020-2021 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ:

          Դիմումներն ընդունվում են ս.թ. հունիսի 1-ից մինչև հունիսի 24-ը ներառյալ (ժ.10.00-15.00 Մ.Բաղրամյան 24դ, 10-րդ հարկ,...

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.