Կիրառական լեզվաբանության բաժին

       
Կիրառական լեզվաբանության բաժնում աշխատանքներն ընթանում են հետազոտական հետևյալ ուղղություններով` փորձառական հնչյունաբանական հետազոտություններ, բնագրային համաբարբառների կազմում, կիրառական և համակարգչային լեզվաբանության արդի խնդիրների ուսումնասիրություն (ավելին` www.appliedlinguistics.am):
Ստորև ներկայացվում են այն հիմնական թեմաները, որոնց ուղղությամբ ծավալվում են աշխատանքները։
 
Կիրառական լեզվաբանության արդի խնդիրներ   .
  • Ավետարանների հարցական նախադասությունների քննություն
  • Կիրառական և համակարգչային լեզվաբանության արդիական խնդիրների քննություն
  • Փորձառական հնչյունաբանական հետազոտություններ
  • Բնագրային համաբարբառների կազմում
 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

  Լիլիթ Ռազմիկի Հակոբյան  «Կիրակոս Գանձակեցու «Պատմութիւն Հայոց» երկի լեզուն»
 (թեկնածուականատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»
12.09.2022, ժ.15-ին
 Գիտական  ղեկավար...

       Գոհար Գարեգինի Հակոբյան  «Հարավկասպյան-ատրպատականյան իրանական լեզվամիությունը»
 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.06 «Ասիայի հին և նոր լեզուներ»
13.06.2022, ժ.15-ին
 ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.