Կիրառական լեզվաբանության բաժին

       
Կիրառական լեզվաբանության բաժնում աշխատանքներն ընթանում են հետազոտական հետևյալ ուղղություններով` դասական գրաբարի բառապաշարի իմաստային խմբերի քննություն, փորձառական հնչյունաբանական հետազոտություններ, բնագրային համաբարբառների կազմում, կիրառական և համակարգչային լեզվաբանության արդի խնդիրների ուսումնասիրություն (ավելին` www.appliedlinguistics.am):
Ստորև ներկայացվում են այն հիմնական թեմաները, որոնց ուղղությամբ ծավալվում են աշխատանքները։
 
Կիրառական լեզվաբանության արդի խնդիրներ   2015-2020թթ.
 
 • Դասական գրաբարի բառապաշարի քննություն
 • Ավետարանների հարցական նախադասությունների քննություն
 • Կիրառական և համակարգչային լեզվաբանության արդիական խնդիրների քննություն
 • Փորձառական հնչյունաբանական հետազոտություններ
 • Բնագրային համաբարբառների կազմում
Թեմայի պատասխանատու՝ բ.գ.դ., պրոֆ.  Լ. Հովսեփյան
    Կիրառական լեզվաբանության արդի խնդիրների  ուղղությամբ 2018 թ. կատարվելու են հետևյալ թեմա­ները.
 • Դասական գրաբարի բառապաշարի քննություն
 • Հարցական նախադասությունները Հովհաննեսի արևելահայերեն և արևմտահայերեն Ավետարաններում
 • Համակարգչային լեզվաբանության արդիական խնդիրների քննություն
 • Ժամանակակից հայերենի հպաշփական հնչյունների փորձառական ուսումնասիրություն
 • Բնագրային համաբարբառների կազմում
Բաժնի աշ­խա­տա­կիցների` 2018 թվականի գիտական թեմաներն են՝
բ.գ.դ., պրոֆ. Լիանա Հովսեփյան – «Գրաբարի բառապաշարը»
բ.գ.դ. Սևակ Ղուկասյան  - «Հարցական նախադասությունները Հովհաննեսի արևելահայերեն և արևմտահայերեն Ավետարաններում»
բ.գ.թ. Ֆրիդա Հակոբյան - «Համակարգչային լեզվաբանության արդի խնդիրներ»
բ.գ.թ. Գայանե Գրիգորյան - «Ժամանակակից հայերենի հպաշփական հնչյունների փորձառական ուսումնասիրություն»
Դշխուհի Մովսեսյան - «Ն. Շնորհալու երկերի համաբարբառի կազմում»
Լիդա Գուլգազարյան – «Թովմա Արծ­րու­նու ‹‹Պատմութիւն տանն Արծրունեաց›› երկի համաբարբառի կազմում»
Հայկանուշ  Հովհաննիսյան  - «Փիլոն Եբրայեցու ‹‹Ճառք›› գործի համակարգիչ մուտքագրում (300 էջ) և սրբագրում,  ‹‹Ա›› տառի համաբարբառի կազմում»

Հայտարարություններ

 • Հարգելի՛ գործընկերներ

          Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը   2021 թ. սեպտեմբերի 1-25-ըկազմակերպում է Հայերենագիտական առցանց գիտաժողով։ 

  Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է հոդվածներն ուղարկել   inslang@sci.am էլփոստին։
  Հոդվածները...

 •           ՀՀ ԳԱԱ  Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը հայտարարում է 2021-2022 թթ. ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի  ընդունելու­թյուն.

  ա)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ (առկա ուսուցում),

  բ) Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն» մասնագիտու­թյամբ (հեռակա ուսուցում):

         Փաստաթղթերի ընդունումը՝  31.05.2021թ...

 •         Հարգելի՛ գործընկերներ
          ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը նախաձեռնում է «Լեզու և խոսք» էլեկտրոնային բազմալեզու հանդեսի հրապարակումը:
          Բազմալեզու հանդեսի նպատակը հայերենին և այլ լեզուների առնչվող, նոր հարցադրումներով համալրված և նորովի լուսաբանվող լեզվաբանական գիտական...

Ատենախոսություններ

 

Սիլվա Ալբերտի Մուրադյան  «Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

27.09.2021, ժ.15-ին

Գիտական ...

 «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ.60-ական թթ. – 21-րդ դ.10-ական թթ.)» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25. 06.2021, ժ.15-ին

Պաշտոնական.....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.