Արդի հայերենի համապարփակ բառարան

08/09/2023
     Տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի էլ. կայքում զետեղված է դոկտ. Հակոբ Այնթապլյանի և պրոֆ. Արտեմ Սարգսյանի  եռահատոր  «Արդի հայերենի համապարփակ բառարանը»  / հատոր Ա , հատոր Բ , հատոր Գ /
       Նախքան տպագրության հանձնելը նպատակ ունենք ստանալու ընթերցող­ների լայն շրջանակի արձագանքները, կարծիքները, դիտողություն­ները, առաջարկները։
       Կակննկալվի, որ այդ ամենի վերջում կունենանք իրապես համապարփակ մի բառարան, որ մի կողմից զերծ կլինի անհարկի օտարաբանություներից, մյուս կողմից` կներառի նորաբանությունների այն շերտը, որ դուրս է մնացել արդի հայերենի բառապաշարն ընդգրկող բառարաններից։
         Ծրագրվում է երեքից-վեց ամսվա ընթացքում այդ գործընթացը ավար­տին հասցնել և ընթերցողների սեղանին դնել վաղուց փնտրված  բառարանը:
         Դիտողությունները և առաջարկները խնդրում ենք ուղարկել  aintablian@aol.com էլ. հասցեով։

Հայտարարություններ

  •          ՀՀ ԳԱԱ Հ․ Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի կիրառական լեզվաբանության բաժինը շարունակում է սեմինարների շարքը՝ նվիրված էլեկտրոնային պաշտոնական հաղորդակցման յուրահատկություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներից օգտվելու եղանակներին։

             Շարքի հերթական սեմինարը տեղի կունենա նոյեմբերի 20-ին ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի կիրառական...

  •               ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախաձեռնությամբ մեկնարկում է բարեգործական նախագիծ՝ արցախյան բռնի տեղահանության արդյունքում տուժած  մանկապատանեկան համայնքի համար:
                ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհուրդը, գործակցելով ՀՀ ԳԱԱ...
  •          Հրավիրում  ենք մասնակցելու «Շիրակը հայոց բառ ու բանի գանձարան»  միջազգային գիտա­ժողո­վին:
            Կազմակեր­...

Ատենախոսություններ

Շուշանիկ Իշխանի Զաքարյան  «Բայի սեռի ձևաբանական, շարահյուսական և իմաստային

 յուրահատկությունները ժամանակակից թուրքերենում (հայերենի զուգադրությամբ)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն) ...

Մարիամ Արթուրի Ադամյան  «Անգլերենի և հայերենի «տարիք» իմաստային դաշտի լեզվաճանաչողական

վերլուծություն»  (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական    ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.