Արդի հայերենի համապարփակ բառարան

08/09/2023
     Տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի էլ. կայքում զետեղված է դոկտ. Հակոբ Այնթապլյանի և պրոֆ. Արտեմ Սարգսյանի  եռահատոր  «Արդի հայերենի համապարփակ բառարանը»  / հատոր Ա , հատոր Բ , հատոր Գ /
       Նախքան տպագրության հանձնելը նպատակ ունենք ստանալու ընթերցող­ների լայն շրջանակի արձագանքները, կարծիքները, դիտողություն­ները, առաջարկները։
       Կակննկալվի, որ այդ ամենի վերջում կունենանք իրապես համապարփակ մի բառարան, որ մի կողմից զերծ կլինի անհարկի օտարաբանություներից, մյուս կողմից` կներառի նորաբանությունների այն շերտը, որ դուրս է մնացել արդի հայերենի բառապաշարն ընդգրկող բառարաններից։
         Ծրագրվում է երեքից-վեց ամսվա ընթացքում այդ գործընթացը ավար­տին հասցնել և ընթերցողների սեղանին դնել վաղուց փնտրված  բառարանը:
         Դիտողությունները և առաջարկները խնդրում ենք ուղարկել  aintablian@aol.com էլ. հասցեով։

Հայտարարություններ

 •          ՀՀ ԳԱԱ Հ․ Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի կիրառական լեզվաբանության բաժինը շարունակում է սեմինարների շարքը՝ նվիրված էլեկտրոնային պաշտոնական հաղորդակցման յուրահատկություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներից օգտվելու եղանակներին։

           Շարքի հերթական սեմինարը տեղի կունենա նոյեմբերի 20-ին ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի կիրառական...

 •               ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախաձեռնությամբ մեկնարկում է բարեգործական նախագիծ՝ արցախյան բռնի տեղահանության արդյունքում տուժած  մանկապատանեկան համայնքի համար:
              ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհուրդը, գործակցելով ՀՀ ԳԱԱ...
 •  
  Հարգելի՛ բարեկամներ,
  Սիրով հրավիրում ենք մասնակցելու «Հայոց լեզվի ուսումնասիրության և ուսուցման արդի խնդիրներ» խորագրով միջազգային գիտաժողովին:
   
  ✓  Գիտաժողովը տեղի կունենա ս.թ. փետրվարի 21-ին:
  ✓  Գիտաժողովի անցկացման վայրը` Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
  ✓  Գիտաժողովի...

Ատենախոսություններ

Վալտեր  Տիգրանի Բերբերյան  «Հայ ոճագիտական մտքի զարգացման հիմնախնդիրները (1950-2020-ական թթ.)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

26.01.2024, ժ.15-ին

...

Շուշանիկ Իշխանի Զաքարյան  «Բայի սեռի ձևաբանական, շարահյուսական և իմաստային

 յուրահատկությունները ժամանակակից թուրքերենում (հայերենի զուգադրությամբ)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն) ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.