Թեկնածուական ատենախոսություն, Լիլիթ Ռազմիկի Մովսիսյան

26/03/2018

Լիլիթ Ռազմիկի Մովսիսյան «Ժամանակակից ադրբեջանալեզու մամուլի բառապաշարային առանձնահատկությունները հայերենի համեմատությամբ»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն»

26.03.2018. ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝                               բ.գ.թ․դոցենտ Վ․Ս․Ոսկանյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`           բ.գ.դ. Հ.Հ.Մեսրոպյան

                                                                          բ.գ.թ. Լ․Ա․Խաչատրյան

Առաջատար կազմակերպություն՝ Մ․Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի    գիտահետազոտական ինստիտուտ

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

 

Սիլվա Ալբերտի Մուրադյան  «Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

27.09.2021, ժ.15-ին

Գիտական ...

 «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ.60-ական թթ. – 21-րդ դ.10-ական թթ.)» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25. 06.2021, ժ.15-ին

Պաշտոնական.....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.