Թեկնածուական ատենախոսություն, Լիլիթ Ռազմիկի Մովսիսյան

26/03/2018

Լիլիթ Ռազմիկի Մովսիսյան «Ժամանակակից ադրբեջանալեզու մամուլի բառապաշարային առանձնահատկությունները հայերենի համեմատությամբ»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն»

26.03.2018. ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝                               բ.գ.թ․դոցենտ Վ․Ս․Ոսկանյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`           բ.գ.դ. Հ.Հ.Մեսրոպյան

                                                                          բ.գ.թ. Լ․Ա․Խաչատրյան

Առաջատար կազմակերպություն՝ Մ․Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի    գիտահետազոտական ինստիտուտ

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Բելլա Սուրենի Խոջումյան «Ռուսերենի սոմատիկ դարձվածքների լեզվամշակութային և իմաստակառուցվածքային ոլորտների ուսումնասիրությունը հայերենի զուգադրությամբ»

(դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.02...

Լիլիթ Ռազմիկի Մովսիսյան «Ժամանակակից ադրբեջանալեզու մամուլի բառապաշարային առանձնահատկությունները հայերենի համեմատությամբ»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.