Գիտական խորհուրդ

ՀՀ ԳԱԱ  Հ.ԱՃԱՌՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ  ԿԱԶՄԸ
 
 
 
1. Կատվալյան Վիկտոր Լիպարիտի  –  բ.գ.դ., ինստիտուտի տնօրեն (նախագահ)   
2. Հովհաննիսյան Նազիկ  Գարրիի –  բ.գ.թ., փոխտնօրեն (նախագահի տեղակալ)
3. Աբրահամյան Անահիտ Արտուտիկի – բ.գ.թ., գիտական քարտուղար (քարտուղար)
4. Ասոյան Թաթուլ Արտիկի  –  բ.գ.թ.,  գիտաշխատող, ինստիտուտի բաժնի վարիչ
 5. Ավետիսյան Յուրի Սրապիոնի – բ.գ.դ., ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ
6. Գասպարյան Սեդա  Քերոբի – ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ, ԵՊՀ անգլիական բանասիրության 
                                                          ամբիոնի վարիչ 
7. Դևրիկյան Վարդան Գևորգի – բ.գ.դ., ՀՀ ԳԱԱ  գրականության ինստիտուտի տնօրեն
8. Գևորգյան Գայանե Գերասիմի –  բ.գ.դ., Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան ՊԼՀ հայա­գիտու­-
                                                               թյան ամբիոնի վարիչ
9. Գալստյան Անահիտ  Սերյոժայի – բ.գ.թ, ինստիտուտի բաժնի վարիչ
10. Թոխմախյան Ռոբերտ Մարկոսի – բ.գ.դ.,  առաջատար գիտաշխատող
11. Խաչատրյան Վալենտին  Մեխակի –  բ.գ.թ., ինստիտուտի  գիտաշխատող
12. Համբարձումյան Վազգեն Գուրգենի – բ.գ.դ., առաջատար գիտաշխատող, ինստիտուտի
                                                                        բաժնի վարիչ
13. Հովհաննիսյան Լավրենտի Շահենի – ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ, տնօրենի խորհրդական
14. Հովսեփյան Լիանա Սամվելի – բ.գ.դ., առաջատար գիտաշխատող, ինստիտուտի բաժնի
                                                              վարիչ
15. Մեսրոպյան Հայկանուշ Հովսեփի – բ.գ.դ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
16. Մխիթարյան Գայանե  Մելիսի – բ.գ.թ., ավագ գիտաշխատող, ինստիտուտի բաժնի
                                                                 վարիչ
17.  Պապիկյան Սիլվա Վարդանի – բ.գ.թ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
18. Սարգսյան Արտեմ Եղիշի – ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ,  ինստիտուտի բաժնի վարիչ
19. Սարգսյան Մերի Արթուրի –   բ.գ.թ., ինստիտուտի  գիտաշխատող              
20. Սիմոնյան Նեկտար Մամիկոնի –  բ.գ.թ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
21. Սիրունյան Տիգրան Ղուկասի –  բ.գ.թ., ինստիտուտի գիտաշխատող (երիտասարդ    
                                                                 լեզվաբանների խորհրդի նախագահ)   
 
 
                  

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.