Գիտական խորհուրդ

ՀՀ ԳԱԱ Հ. ԱՃԱՌՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄ
1. Կատվալյան Վ. Լ., ինստիտուտի տնօրեն (նախագահ)   
2. Մխիթարյան Գ. Մ., բ.գ.թ., ինստիտուտի գիտական քարտուղար
3. Հովհաննիսյան Ն. Գ., բ.գ.թ, ինստիտուտի փոխտնօրեն
4. Դալալյան Տ. Ս., բ.գ.թ.,  ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ փոխտնօրեն
5. Սարգսյան Մ. Ա., բ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ գիտական քարտուղար                                                                                                                                                             
6. Ասոյան Թ. Ա., բ.գ.թ.,  ինստիտուտի բաժնի վարիչ
7. Ավետյան Ս. Ռ., բ.գ.թ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող                                                                             
8. Բառնասյան Ջ. Ա., բ.գ.թ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող                                                                                
9. Գալստյան Ա. Ս,. բ.գ.թ., ինստիտուտի բաժնի վարիչ
10.  Գրիգորյան Գ. Գ., բ.գ.թ., ինստիտուտի բաժնի վարիչ
11. Թելյան Լ.Գ., բ.գ.թ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
12. Խաչատրյան Հ. Ռ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
13. Խաչատրյան Վ. Մ., բ.գ.թ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող                                                                               
14. Համբարձումյան Վ. Գ., բ.գ.դ., ինստիտուտի բաժնի վարիչ
15. Հովհաննիսյան Լ. Շ., ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ, ինստիտուտի տնօրենի
      խորհրդական
16. Հովհաննիսյան Ս. Գ., երիտասարդ  գիտնականների
      խորհրդի նախագահ
17. Մեսրոպյան Հ. Հ., ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող
18. Միքայելյան Ս. Ա., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
19. Պապիկյան Ս. Վ.,  բ.գ.թ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
20. Սիմոնյան Ն. Մ., բ.գ.թ.,  ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
21. Տիոյան Ս. Կ., բ.գ.թ., ինստիտուտի բաժնի վարիչ
 
 
 
 
                  

Հայտարարություններ

 •  
  Հարգելի՛ բարեկամներ,
  ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը շարունակում է «Բարբառագիտական ընթերցումներ» խորագրով գիտաժողովների շարքը:  
  Սիրով հրավիրում ենք մասնակցելու շարքի երկրորդ գիտաժողովին:  «Շիրակը հայոց բառ ու բանի գանձարան» խորագրով միջազգային գիտաժողովը, որ համատեղ կազմակերպում են ՀՀ ԳԱԱ լեզվի և...
 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ...
 •      «Ջահուկյանական ընթերցումներ»-ը այսուհետև  հրատարակվում է իբրև մաս­նա­գի­տական, կույր գրախոսվող  հանդես՝  հայոց լեզվին և ընդ­հանուր լեզվա­բա­նու­թյանն առնչվող ամենատարբեր տեսական և թեմատիկ  հարցա­դրումների համար հարթակ  տրամադրելով ինչպես Հայաս­տա­նի, այնպես էլ արտերկրի գիտնականներին:
       Ընդունվում են հայերեն, անգլերեն,...

Ատենախոսություններ

Շուշանիկ Իշխանի Զաքարյան  «Բայի սեռի ձևաբանական, շարահյուսական և իմաստային

 յուրահատկությունները ժամանակակից թուրքերենում (հայերենի զուգադրությամբ)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն) ...

Մարիամ Արթուրի Ադամյան  «Անգլերենի և հայերենի «տարիք» իմաստային դաշտի լեզվաճանաչողական

վերլուծություն»  (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական    ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.