Գիտական խորհուրդ

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

 

Կատվալյան Վիկտոր Լիպարիտի – ինստիտուտի տնօրեն (նախագահ)   

Հովհաննիսյան Նազիկ Գարրիի – բ.գ.թ, ինստիտուտի փոխտնօրեն (նախագահի տեղակալ)

Աբրահամյան Անահիտ Արտուտիկի – բ.գ.թ., գիտական քարտուղար (քարտուղար)

Ավետիսյան Յուրի Սրապիոնի – բ.գ.դ., ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ

Գալստյան Անահիտ Սերյոժայի – բ.գ.թ., ինստիտուտի բաժնի վարիչ

Գասպարյան Սեդա Քերոբի – ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ, ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի վարիչ 

Գևորգյան Գայանե Գերասիմի – բ.գ.դ., ՀՊԼՀՀ հայագիտության ամբիոնի վարիչ

Դևրիկյան Վարդան Գևորգի – բ.գ.դ., ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության    ինստիտուտի տնօրեն

Թելյան Լեոնիդ Գուրգենի – բ.գ.թ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ դոցենտ

Թոխմախյան Ռոբերտ Մարկոսի – բ.գ.դ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող

Համբարձումյան Վազգեն Գուրգենի – բ.գ.դ., ինստիտուտի բաժնի վարիչ

Հովհաննիսյան Լավրենտի Շահենի – ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ, ինստիտուտի տնօրենի խորհրդական

Հովսեփյան Լիանա Սամվելի – բ.գ.դ., ԵՊՀ պրոֆեսոր

Միքայելյան Ժաննա Անդրանիկի – բ.գ.թ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող

Մխիթարյան Գայանե Մելիսի – բ.գ.թ., ինստիտուտի բաժնի վարիչ

Չոլաքյան Հակոբ Մարտայի – պ.գ.թ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող

Պապիկյան Սիլվա Վարդանի – բ.գ.թ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող

Սարգսյան Արտեմ Եղիշի – ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ, ինստիտուտի բաժնի վարիչ

Սարգսյան Նվեր Ժորայի – բ.գ.թ., ինստիտուտի բաժնի վարիչ                                                                                              

Սիմոնյան Նեկտար Մամիկոնի – բ.գ.թ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող

Սիրունյան Տիգրան Ղուկասի – բ.գ.թ., ինստիտուտի գիտաշխատող (երիտասարդ      լեզվաբանների խորհրդի նախագահ) 

Տիոյան Սուսաննա Կարապետի – բ.գ.թ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող

Ուռուտյան Ռոբերտ Լիպարիտի – տեխն.գ.թ., ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող

31/03/2015

2015 թ. մարտի 31-ին  տեղի ունեցավ ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի գիտական խորհրդի նիստ:

Գիտական խորհուրդը քննարկեց  և հաստատեց  ինստիտուտի 2016 թ. գիտական թեմաները, ինստիտուտի բաժինների 2015 թ. միջոցառումների պլանները:

Գիտխորհրդի նախագահ Վ.Կատվալյանը ներկայացրեց Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին և  Գ. Ջահուկյանի ծննդյան 95-ամյակին նվիրված միջոցառումների  կազմակերպման ընթացքը:

Գիտական խորհուրդը հրատարակության երաշխավորեց երկու  աշխատանք՝ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Սերգեյ Աբրահամյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցումների դրույթները, «Արևմտահայերենի արդի վիճակը Սիրիայի հայ համայնքում» գիտական ուսումնասիրությունը:

Գիտական խորհուրդը, հիմք ընդունելով ՀՀ ԲՈՀ-ի համապատասխան որոշումները, նշանակեց ատենախոսությունների գիտական ղեկավարներ, լսեց հայցորդի դիմումը հայցորդությունը դադարեցնելու վերաբերյալ, հաստատեց թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն մասնագիտությամբ:  

27/02/2015

2015թ.  փետրվարի 27-ին  տեղի ունեցավ ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի գիտական խորհրդի նիստ:

Գիտական խորհուրդը քննարկեց  և ըստ ՀՀ ԳԱԱ 2015-2020 թթ.  հիմնարար գիտական հետազոտությունների ծրագրում նախանշված ուղղությունների՝ հաստատեց  ինստիտուտի 2015 թ. գիտական թեմաները:

Նիստում քննարկվեց նաև  2016 թ. նախատեսվող Գիտական միջոցառման  հայտ  ներկայացնելու վերաբերյալ հարցը: Գիտխորհուրդը հաստատեց ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե ներկայացվող հայտը «Լեզվաքաղաքականության և լեզվի կանոնարկման արդիական խնդիրներ» խորագրով գիտաժողով անցկացնելու մասին:

  Գիտական խորհուրդը որոշումներ ընդունեց նաև օրակարգի  այլ  (հայցորդի ձևակերպում, ատենախոսության թեմայի վերահաստատում, ասպիրանտի  որակավորում) հարցերի վերաբերյալ: 

30/01/2015

2015 թ.  հունվարի  30-ին  տեղի ունեցավ ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի գիտական խորհրդի  նիստ: Նիստում համապատասխան որոշումներով հաստատվեցին ինստիտուտի  գիտ­աշխատակիցների որակավորման արդյունքները, թեկնածուական ատենա­խո­սու­թյունների  թեմաներ, նշանակվեցին ատենախոսությունների գիտական ղեկավարներ:

Գիտական խորհուրդը քննարկեց և որոշումներ կայացրեց 2015 թ. գիտական մի շարք միջոցառումներ կազմակերպելու և անցկացնելու վերաբերյալ:

Որոշվեց՝

ա. Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի միջոցառումների շրջա­նակ­նե­րում ՀՀ սփյուռքի նախարարության հետ համատեղ փետրվարի 20-ին անցկացնել «Մեր լեզուն մեր հայրենիքն է» խորագրով գիտաժողով:

բ. Ակադեմիկոս Գևորգ Ջահուկյանի 95-ամյակին նվիրված հոբելյանական մի­ջո­ցա­ռումների շրջանակներում հունիսի 4-ից 5-ը Տաշիրում կազմակերպել միջազգային գիտաժողով:

գ. 2015 թ. հոկտեմբերի 4-ից 6-ը Երևանում անցկացնել Հայերենագիտական X միջազգային գիտաժողով: Միջոցառումը կանցկացվի ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի ֆինանսական աջակցությումբ՝ «Գիտական միջոցառումների կազ­մակերպման աջակցություն» ծրագրի շրջանակներում:

     Գիտական խորհուրդը հույս հայտնեց, որ գիտական հանրությունը ակտիվորեն կմասնակցի նշված միջոցառումներին:

     Նիստում քննարկվեցին նաև ընթացիկ հարցեր:

 

28/10/2014

   2014 թ. հոկտեմբերի 28-ին տեղի ունեցավ ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի գիտական խորհրդի նիստ: Նիստում «Քերովբե Պատկանյանը և հայ բարբառագիտությունը» թեմայով գիտական զեկուցմամբ հանդես եկավ ինստիտուտի Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության բաժնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Վազգեն Համբարձումյանը: Զեկուցումը նվիրված էր անվանի արևելագետ, աղբյուրագետ, բանասեր, լեզվաբան Քերովբե Պատկանյանի գիտական ժառանգությանը, մասնավորապես նրա բարբառագիտական հայացքներին: Արժևորելով մեծ գիտնականի ավանդը՝ Վ.Համբարձումյանը նշեց, որ նրա բազմաթիվ աշխատություններ կարևոր ներդրում են հայոց լեզվի ծագման, կազմության,  զարգացման, հայ բարբառագիտության՝ որպես հատուկ գիտակարգի, և լեզվաբանության այլ հարցերի ուսումնասիրման գործում:  Զեկուցողը Ք.Պատկանյանի այլ գործերի շարքում առանձնացրեց և հանգամանորեն ներկայացրեց «Հետազոտություն հայոց լեզվի բարբառների մասին» աշխատությունը, որի համար հայագետ Հ. Տաշյանը Պատկանյանին անվանել է «հայ բարբառագիտության հայր»:

    Գիտական խորհրդի նիստում լսվեց հաղորդում միջազգային տարբեր գիտաժողովներին ինստիտուտի երիտասարդ լեզվաբանների մասնակցության մասին: Ինստիտուտի Հայոց լեզվի պատմության բաժնի գիտաշխատակից Տիգրան Սիրունյանը մասնակցել է ս.թ. սեպտեմբերի 23-25-ը Պետերբուրգում կայացած «Հայկական ժառանգության գրավոր հուշարձանները» խորագրով միջազգային գիտաժողովին, որը կազմակերպել էր Պետերբուրգի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետը: Գիտաժողովում նա ներկայացրել է զեկուցում Մխիթար Սեբաստացու  թարգմանական երկերի քերականական լատինաբանությունների վերաբերյալ:

      Ինստիտուտի Բարբառագիտության բաժնի գիտաշխատակից Գարիկ Մկրտչյանը մասնակցել է ս.թ. սեպտեմբերի 22-24-ը Ռուսաստանի Դաշնության Ստավրոպոլի երկրամասի Նովոկումսկի քաղաքում կայացած «Լեզվաբանական էկոլոգիա. անհետացող լեզուների պահպանում» խորագրով  միջազգային գիտական նստաշրջանի աշխատանքներին: Նա հանդես է եկել «Մշո բարբառը» թեմայով զեկուցմամբ, որտեղ հանրալեզվաբանական քննության է ենթարկել Մուշի բարբառի տարածական հիմքերի խախտման դրսևորումները և ներկայացրել բարբառի արդի վիճակը:

    Գիտխորհուրդը ամփոփեց 2014 թ. հոկտեմբերին ինստիտուտի կազմակերպած երկու գիտաժողովների՝ Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական 4-րդ և «Հայ բարբառագիտության հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովների արդյունքները:

Գիտխորհուրդը հրատարակության երաշխավորեց Սիլվա Պապիկյանի «Կինեմատոգրաֆիական և թատերագիտական տերմինների համառոտ բառարանը»:

 

16/09/2014

2014 թ. սեպտեմբերի 16-ին տեղի ունեցավ ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի գիտական խորհրդի նիստ: Քննարկվեցին գիտական և գիտակազմակերպական տարաբնույթ հարցեր. ինստիտուտի ասպիրանտի ատենախոսության թեմայի հաստատում և գիտական ղեկավարի նշանակում, հայցորդի ձևակերպում: Հրատարակության երաշխավորվեց Լ.Մ.Խաչատրյանի «Բառաշխարհի գաղտնիքները» գիրքը, հաստատվեցին «Հայ բարբառագիտության հիմնախնդիրները» թեմայով միջազգային գիտաժողովի ծրագիրը և «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր-2013» շրջանակներում իրականացված «Երևանի խոսակցական լեզուն» գիտական թեմայի ամփոփիչ հաշվետվությունը:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.