Գիտական խորհուրդ

ՀՀ ԳԱԱ  Հ.ԱՃԱՌՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ  ԿԱԶՄԸ
 
1. Կատվալյան Վիկտոր Լիպարիտի  –  բ.գ.դ., ինստիտուտի տնօրեն (նախագահ)   
2. Հովհաննիսյան Նազիկ  Գարրիի –  բ.գ.թ., փոխտնօրեն (նախագահի տեղակալ)
3. Ասոյան Թաթուլ Արտիկի  –  բ.գ.թ.,  գիտաշխատող, ինստիտուտի բաժնի վարիչ
 4. Ավետիսյան Յուրի Սրապիոնի – բ.գ.դ., ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ
5. Գասպարյան Սեդա  Քերոբի – ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ, ԵՊՀ անգլիական բանասիրության 
                                                          ամբիոնի վարիչ 
6. Դևրիկյան Վարդան Գևորգի – բ.գ.դ., ՀՀ ԳԱԱ  գրականության ինստիտուտի տնօրեն
7. Գևորգյան Գայանե Գերասիմի –  բ.գ.դ., Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան ՊԼՀ հայա­գիտու­-
                                                               թյան ամբիոնի վարիչ
8. Գալստյան Անահիտ  Սերյոժայի – բ.գ.թ, ինստիտուտի բաժնի վարիչ
9. Խաչատրյան Վալենտին  Մեխակի –  բ.գ.թ., ինստիտուտի  գիտաշխատող
10. Համբարձումյան Վազգեն Գուրգենի – բ.գ.դ., առաջատար գիտաշխատող, ինստիտուտի
                                                                        բաժնի վարիչ
11. Հովհաննիսյան Լավրենտի Շահենի – ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ, տնօրենի խորհրդական
12. Մեսրոպյան Հայկանուշ Հովսեփի – բ.գ.դ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
13. Մխիթարյան Գայանե  Մելիսի – բ.գ.թ., ավագ գիտաշխատող, ինստիտուտի բաժնի
                                                                 վարիչ
14.  Պապիկյան Սիլվա Վարդանի – բ.գ.թ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
15. Սարգսյան Արտեմ Եղիշի – ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ,  ինստիտուտի բաժնի վարիչ
16. Սարգսյան Մերի Արթուրի –   բ.գ.թ., ինստիտուտի  գիտաշխատող              
17. Սիմոնյան Նեկտար Մամիկոնի –  բ.գ.թ., ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
18. Սիրունյան Տիգրան Ղուկասի –  բ.գ.թ., ինստիտուտի գիտաշխատող (երիտասարդ    
                                                                 լեզվաբանների խորհրդի նախագահ)   
 
 
                  

Հայտարարություններ

 •       Հարգելի՛ բարեկամներ,
        ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը սկսում է «Բարբառագիտական ընթերցումներ» խորագրով գիտաժողովների շարք՝ նպատակ ունենալով առանձին-առանձին անդրադառնալու հայերենի 11 բարբառախմբերից յուրաքանչյուրին:  
       Սիրով հրավիրում ենք Ձեզ՝ մասնակցելու շարքի առաջին գիտաժողովին:  «Ղարաբաղ-Շամախիի...
 •  
   
  Հոդվածն ուղարկել instlingv@sci.am էլեկտրոնային հասցեով՝ կից՝ (File Attachment)-ով։
  ● Համակարգ՝ Microsoft Word (97-2003), A 5 չափի. հոդվածը` մինչև 10 էջ. ամ­փո­փումը` մինչև մեկ էջ (ներառյալ հեղինակի ազգանունը, անունը, խորագիրը), լու­սանց­քը՝ վերևից, աջից և ձախից՝ 1.5,  ...

Ատենախոսություններ

  Լիլիթ Ռազմիկի Հակոբյան  «Կիրակոս Գանձակեցու «Պատմութիւն Հայոց» երկի լեզուն»
 (թեկնածուականատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»
12.09.2022, ժ.15-ին
 Գիտական  ղեկավար...

       Գոհար Գարեգինի Հակոբյան  «Հարավկասպյան-ատրպատականյան իրանական լեզվամիությունը»
 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.06 «Ասիայի հին և նոր լեզուներ»
13.06.2022, ժ.15-ին
 ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.