Դոկտորական ատենախոսություն, Հրանուշ Ժորայի Թովմասյան

25/06/2018

Հրանուշ Ժորայի Թովմասյան «Կանխենթադրույթի՝որպես տեքստի կապակցման միջոցի լեզվաճանաչողական հայեցակերպը» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

25. 06.2018, ժ.15-ին

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`       բ.գ.դ.,պրոֆ. Լ.Մ.Խաչատրյան

                                                                     բ.գ.դ., պրոֆ. Վ.Վ.Մադոյան

                                                                     բ.գ.դ., պրոֆ.Լ.Հ.Ֆլջյան

Առաջատար կազմակերպություն`       Երևանի պետական   համալսարան

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.