«Մաշտոց» հայերենագիտական էլեկտրոնային հանդես

28/03/2018
         ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը նախաձեռնում է  «Մաշտոց» հայերենագիտական էլեկտրոնային հանդեսի հրապարակումը:
        Հայերենագիտական բազմալեզու հանդեսը նպատակ ունի նպաստելու հայոց լեզվի համակողմանի հետազոտությունների իրականացմանը,  արևելահայերենի և արևմտահայերենի կանոնարկմանը, մեձեցմանն ու զարգացմանը, նորովի լուսաբանելու հայ լեզվամշակույթին առնչվող հիմնահարցերը:
         Խմբագրական խորհուրդը հանդեսի առաջին համարում հրապարակելու համար հոդվածների հայտեր ընդունում է մինչև մայիսի 30-ը:
         Հանդեսի ընդունելի լեզուներն են՝  հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, ռուսերեն
       
 
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
 
         Հանդեսը լույս է տեսնում տարին երկու անգամ: Հոդվածները գրախոսվում են: Հանդեսը հրապարակվում է www.language.sci.am կայքում:
 
Ընդհանուր պահանջներ
     Հոդվածը պետք է ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` կից  (File Attachment)`      gayane.mkhitaryan@lang.sci.am
          ● Համակարգը՝ Microsoft Word, A4 չափի. հոդվածը` 8-10 էջ. ամփո­փումը` մինչև 30 տող` ներառյալ հեղինակի ազգանունը, անունը,  խո­րա­­­գիրը, լուսանցքը՝ 3 սմ բոլոր կողմերից, պարբերության առաջին տողի խորությունը՝ 1,25 սմ:
          ● Լեզուն՝ հայերեն (ամփոփում՝ անգլերեն), անգլերեն (ամ­փո­փում՝ հա­յերեն), Ֆրանսերեն(ամ­փո­փում՝ հա­յերեն), ռուսերեն (ամ­փո­փում՝ հա­յերեն) :
          ● Տեքստի տառատեսակը` Sylfaen (հայերեն), Times New Roman (անգլե­րեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն), ամփոփ­ման տառատեսակը` Sylfaen (հայերեն), Times New Roman (անգլերեն,ֆրանսերեն, ռուսերեն):
         ● Հերթականությունը` ա) հեղինակի ազգանուն, անուն, փակագծերում` երկի­ր և աշխատավայր, բ) խորագիր, գ) տեքստ, դ) ամփոփում.
   հոդվածի վերջում գրակա­նության ցանկ չկցել: 
          ● Հղումները` տողատակում, հերթական համարակալմամբ:
          ● Տառերի չափը. հեղինակի ազգանուն, անուն` 12 մուգ, երկիր, աշխա­տա­վայր`12 ոչ մուգ, խորագիր` 12 մուգ, գլխատառ, ենթախորագրեր` 12 մուգ, տեքստ` 12 ոչ մուգ, ամփոփում` 12 ոչ մուգ (ամբողջությամբ), հղում­ներ`10 մուգ (հե­ղի­նակ), 10 ոչ մուգ, թեք (խորագիր), 10 ոչ մուգ (մա­տե­նա­գրական տվյալներ):
          ● Փակագծերը՝  կլոր:
          ● Միացման և անջատման գծիկները   չշփոթել։
● Տողերի միջև հեռավորությունը` 1,15:

Հայտարարություններ

  • Լեզվի ինստիտուտում ընթանում են գիտական քննարկումներ: Եկող շաբաթվա քննարկումների ժամանակացույցին կարող եք ծանոթանալ կից ֆայլում:

  •  Լեզվի ինստիտուտում ընթանում են գիտական քննարկումներ: Եկող շաբաթվա քննարկումների ժամանակացույցին կարող եք ծանոթանալ կից ֆայլում:

  •  Լեզվի ինստիտուտում ընթանում են Գիտական քննարկումներ: Եկող շաբաթվա քննարկումների ժամանակացույցին կարող եք ծանոթանալ կից ֆայլում:
     

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.