ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՀՐԱՎԵՐ

01/06/2022
      Հարգելի՛ բարեկամներ,
      ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը սկսում է «Բարբառագիտական ընթերցումներ» խորագրով գիտաժողովների շարք՝ նպատակ ունենալով առանձին-առանձին անդրադառնալու հայերենի 11 բարբառախմբերից յուրաքանչյուրին:  
     Սիրով հրավիրում ենք Ձեզ՝ մասնակցելու շարքի առաջին գիտաժողովին:  «Ղարաբաղ-Շամախիի կամ ծայրհյուսիսարևելյան միջբարբառախումբ. արդի վիճակ, միտումներ և մարտահրավերներ» խորագրով միջազգային գիտաժողովը, որ համատեղ կազմակերպում են ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտը և Արցախի պետական համալսարանը, խնդիր ունի նպաստելու բարբառախմբի՝ ինչպես պատմական, այնպես էլ համաժամանակյա դիտակետերով համակողմանի հետազոտությանը, նաև մեկտեղելու ջանքերը՝ ըստ հնարավորին դիմագրավելու որոշ բարբառային միավորների սպառնացող կորստյան վտանգին:
 
✓  Գիտաժողովը տեղի կունենա ս.թ. հոկտեմբերի 20-ին և 21-ին:
✓   Գիտաժողովի անցկացման վայրը` Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
✓  Գիտաժողովի կազմակերպիչներ՝ ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, Արցախի պետական համալսարան
✓  Գիտաժողովի ձևաչափը՝  առկա և հեռավար
✓  Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝
• հայերեն
• անգլերեն
• ռուսերեն
 
     Գիտաժողովին զեկուցումով մասնակցելու համար (առկա կամ հեռավար) անհրաժեշտ է լրացնել մասնակցության հայտը (տե՛ս հավելված 2) և ուղարկել viktorkatvalyan@mail.ru էլեկտրոնային հասցեին մինչև 2022թ. սեպտեմբերի 15-ը (տե՛ս հավելված 1)։
     Գիտաժողովի նյութերը կհրապարակվեն ժողովածուով, յուրաքանչյուր հոդվածի անվճար կտրամադրվի օբյեկտի թվային նույնականացուցիչ (DOI)։
                                                                                                        Գիտաժողովի կազմկոմիտե
 
                                                                                                                        Հավելված 1
   Մասնակցության հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ՝  15.09.2022
   Մասնակցության հայտերի հաստատման վերջնաժամկետ՝  30.09.2022
   Հոդվածների ներկայացման վերջնաժամկետ՝      15. 10. 2022
   Հրապարակման ենթակա հոդվածների հաստատման վերջնաժամկետ՝ 15.11.2022
                                                                                                                            
 
                                                                                                                         Հավելված 2.
           «Ղարաբաղ-Շամախիի կամ ծայրհյուսիսարևելյան միջբարբառախումբ. արդի վիճակ, միտումներ և մարտահրավերներ»
                                                             ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ
 
Ազգանուն, անուն, հայրանուն
 
Երկիր, քաղաք
 
Գիտական աստիճան
 
Գիտական կոչում
 
Կազմակերպություն, պաշտոն
 
Զեկուցման վերնագիր
 
Զեկուցման համառոտ բնութագիր (50-100 բառի սահմանում)
 
Մասնակցության ձևաչափ (առկա/հեռավար)
 
Էլեկտրոնային հասցե
 
Բջջային հեռախոսահամար
 
 
Լրացնելով հայտը` համաձայնում եք մասնակցել գիտաժողովին, ընդունում եք կազմկոմիտեի կողմից հրավերով սահմանված պայմանները։
Հայտի ներկայացման վերջնաժամկետ՝ 15 սեպտեմբերի 2022թ.։
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Հայտարարություններ

 •       Հարգելի՛ բարեկամներ,
        ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը սկսում է «Բարբառագիտական ընթերցումներ» խորագրով գիտաժողովների շարք՝ նպատակ ունենալով առանձին-առանձին անդրադառնալու հայերենի 11 բարբառախմբերից յուրաքանչյուրին:  
       Սիրով հրավիրում ենք Ձեզ՝ մասնակցելու շարքի առաջին գիտաժողովին:  «Ղարաբաղ-Շամախիի...
 •  
   
  Հոդվածն ուղարկել instlingv@sci.am էլեկտրոնային հասցեով՝ կից՝ (File Attachment)-ով։
  ● Համակարգ՝ Microsoft Word (97-2003), A 5 չափի. հոդվածը` մինչև 10 էջ. ամ­փո­փումը` մինչև մեկ էջ (ներառյալ հեղինակի ազգանունը, անունը, խորագիրը), լու­սանց­քը՝ վերևից, աջից և ձախից՝ 1.5,  ...

Ատենախոսություններ

  Լիլիթ Ռազմիկի Հակոբյան  «Կիրակոս Գանձակեցու «Պատմութիւն Հայոց» երկի լեզուն»
 (թեկնածուականատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»
12.09.2022, ժ.15-ին
 Գիտական  ղեկավար...

       Գոհար Գարեգինի Հակոբյան  «Հարավկասպյան-ատրպատականյան իրանական լեզվամիությունը»
 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.06 «Ասիայի հին և նոր լեզուներ»
13.06.2022, ժ.15-ին
 ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.