«Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածուի տեքստերի հեղինակներին

13/06/2018
Հոդվածը պետք է ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` կից  (File Attachment)`   instlingv@sci.am:
   Ներկայացնելու վերջին ժամկետը՝ 2018 թ. հունիսի  25-ը:
● Համակարգը՝ Microsoft Word, A4 չափի. հոդվածը` 8 էջ. ամփո­փումը` մինչև 15 տող` ներառյալ հեղինակի ազգանունը, անունը,  խո­րա­­­գիրը, լուսանցքը՝ 3 սմ բոլոր կողմերից, պարբերության առաջին տո­ղի խորությունը՝ 1,25 սմ:
● Լեզուն՝ հայերեն (ամփոփում՝ անգլերեն, ռուսերեն):
● Տեքստի տառատեսակը` Sylfaen (հայերեն), Times New Roman (անգլե­րեն, ռուսերեն), ամփոփ­ման տառատեսակը` Sylfaen (հայերեն), Times New Roman (անգլերեն, ռուսերեն):
● Հերթականությունը` ա) հեղինակի ազգանուն, անուն, փակագծերում` երկի­ր և աշխատավայր, բ) խորագիր, գ) տեքստ, դ) ամփոփում.
   հոդվածի վերջում գրակա­նության ցանկ չկցել:  
● Հղումները` տողատակում, հերթական համարակալմամբ:
● Տառերի չափը. հեղինակի ազգանուն, անուն` 12 մուգ, երկիր, աշխա­տա­վայր`12 ոչ մուգ, խորագիր` 12 մուգ, գլխատառ, ենթախորագրեր` 12 մուգ, տեքստ` 12 ոչ մուգ, ամփոփում` 12 ոչ մուգ (ամբողջությամբ), հղում­ներ`10 մուգ (հե­ղի­նակ), 10 ոչ մուգ, թեք (խորագիր), 10 ոչ մուգ (մա­տե­նա­գրական տվյալներ):
● Տողերի միջև հեռավորությունը` 1,15:
 
Օրինակը՝ կից ֆայլում
 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.