«Ջահուկյանական ընթերցումներ» հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածուի տեքստերի հեղինակներին

18/05/2019
18/05/2019
Հոդվածը պետք է ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` կից  (File Attachment)` instlingv@sci.amԱռանց կարծիքի ուղարկված հոդվածները չեն ըն­դուն­վում։
 Ներկայացնելու վերջին ժամկետը՝ 2019 թ. հունիսի  16-ը:
● Համակարգը՝ Microsoft Word, A չափի. հոդվածը10 էջ. ամփո­փումը` մինչև 15 տող` ներառյալ հեղինակի ազգանունը, անունը,  խո­րա­­­գիրը, լուսանցքը՝ 1,8 սմ բոլոր կողմերից, պարբերության առաջին տո­ղի խորությունը՝ 1 սմ:
● Լեզուն՝ հայերեն (ամփոփում՝ անգլերեն, ռուսերեն):
● Տեքստի տառատեսակը` Sylfaen, ամփոփ­ման տառատեսակը` Times New Roman (անգլերեն, ռուսերեն):
● Հերթականությունը` ա) հեղինակի ազգանուն, անուն, փակագծերում` աշխատավայր, բ) խորագիր, գ) տեքստ, դ) ամփոփում.
   հոդվածի վերջում գրակա­նության ցանկ չկցել:  
● Հղումները` տողատակում, հերթական համարակալմամբ:
● Տառերի չափը. հեղինակի ազգանուն, անուն` 11 մուգ, աշխա­տա­վայր`11 ոչ մուգ, խորագիր` 11 մուգ, գլխատառ, ենթախորագրեր` 11 մուգ, տեքստ` 11 ոչ մուգ, ամփոփում` 11 ոչ մուգ (ամբողջությամբ), հղում­­ներ` 9 ոչ մուգ (հե­ղի­նակ), 9 ոչ մուգ, թեք (խորագիր), 9 ոչ մուգ (մա­տե­նա­գրական տվյալներ):
● Տողերի միջև հեռավորությունը` 1,15:
 
 
                                                        Կիրակոսյան  Կիրակոս (ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ)
 
                          ԽՆԴՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ
 
         Ժամանակակից հայերենում գործածական ...
 
        Հղումներ.
        Է.Աղայան,Ակնարկներ հայոց տոմարների պատմության, Ե., 1986, էջ…։
       Վ.Ներսիսյան, Հայկական ժողովրդական հանելուկների  լեզվաոճական 
  քննություն   – Պատմաբանասիրական հանդես, 2014, 1, էջ …:
 
  Kirakosyan Kirakos – Վերնագիր. - Ամփոփում` մինչև 15 տող` ներառյալ հեղինակի ազգանունը, անունը, խորագիրը:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.