Տնօրենի խորհրդական` Հովհաննիսյան Լավրենտի

 ԼԱՎՐԵՆՏԻ  ՇԱՀԵՆԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի տնօրենի խորհրդական և գլխավոր գիտաշխատող

Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր
1944 թ., 12 փետրվարի,  Արցախ, Մարտունու շրջան, գ.Նոր-շեն

Կրթություն
1951-1958թթ. գ. Նոր-շեն դպրոց
1958-1961 թ. գ. Աշան միջնակարգ դպրոց, ոսկե մեդալ

1962-1967 թթ. ք. Երևան, պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետի արևելյան լեզուների բաժին (պարսկերեն)
1968-1971 թթ. - ք. Երևան, ԳԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1972թ. «Դասական գրաբարի բայական ժամանակների կիրառությունը» թեմայով ատենախոսություն, բանասիրական գիտությունների թեկնածու:

19955թ.  «Հայերենի իրանական փոխառությունները»  թեմայով ատենախոսություն, բանասիրական գիտությունների դոկտոր

 

Աշխատանքային գործունեություն
1961-1962թթ. Արցախ, Մարտունու շրջան, գ.Նոր-շեն, կոլտնտեսական

1967-1968 թթ. ք. Արարատ, տեխնոլոգիական տեխնիկում, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ
1971-1977 թթ.-ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող
1977-1986 թթ. - ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատող

1986 - 1991թթ.- Հայկական համաբարբառի բաժնի վարիչ

1991-1995թթ. - պատմաբառագիտական ուսումնասիրությունների խմբի ղեկավար

1996 - ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, առաջատար գիտաշխատող

1995 - 2005թթ. -  ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի փոխտնօրեն

2005 - 2006թթ. -  ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի տնօրենի պաշտոնակատար

2006 - 2011թթ. - ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի տնօրեն

2012 - ից մինչ օրս՝  տնօրենի խորհրդական, գլխավոր գիտաշխատող

 

Այլ տվյալներ
Արժանացել է ՀՀ ԳԱԱ Վաստակագրի: 2010թ. ընտրվել է ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ: 2011թ. պարգևատրվել է Մովսես Խորենացու մեդալով: Հեղինակ է 15 մենագրության և 98 հոդվածների:

Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է, ունի մեկ դուստր և մեկ որդի:

Հեռախոս`  (+374 10) 565337, (+374 91) 902524

 

ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ 

 1. Հայերենի իրանական փոխառությունները, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 1990, 302 էջ:
 2. Հարցարանների ժողովածու. Հայոց լեզու, 10-րդ դասարան, Երևան, 1997, «Միտք» (համահեղինակներ` Դ. Գյուրջինյան, Լ. Խաչատրյան, Ա. Ասլանյան, Ն. Հեքեքյան, Լ. Թելյան), 112 էջ:
 3. Հայոց լեզու. հարցաշարերի շտեմարան. Պետական ավարտական և ընդունելության քննությունների համար, Երևան, 1998, «Միտք»  (համահեղինակներ` Դ. Գյուրջինյան, Լ. Խաչատրյան, Ա. Ասլանյան, Ն. Հեքեքյան , Լ. Թելյան), 144 էջ:
 4. Նյութերի պատմական բառարանագրություն, Երևան, 2001, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 40 էջ:
 5. Հայ -իրանական նոր ստուգաբանություններ, Երևան, 2005, «Վան Արյան», 67 էջ:
 6. Գրաբարի բառապաշարը (Vդ.), Երևան, 2006,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 310 էջ:
 7. Հայ թարգմանական գրականության բառապաշարը, Երևան, 2007,  «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 229 էջ:
 8. Գրաբարի բառապաշարի իմաստային խմբերի քննություն ( I մաս), Երևան, 2008, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 129 էջ:
 9. Գրաբարի բառարանագրության և բառագիտության հարցեր, Երևան, 2009, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 89 էջ:
 10.   Գրաբարի բառարան. Նոր հայկազյան բառարանում չվկայված բառեր, Երևան, 2010, «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 294 էջ:
 11.   Բառերի մեկնությունները հինգերորդ դարի հայ մատենագրության մեջ, Երևան, 2016, ՀՀ ԳԱԱ  «Գիտություն» հրատ., 155 էջ:
 12.   Գրաբարի բառապաշարի իմաստային խմբերի քննություն (II մաս), Երևան, 2012,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 182 էջ:
 13.   Բառերի մեկնությունները V դարի հայ մատենագրության մեջ, Երևան, 2013,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 48 էջ:
 14.   Հատուկ անունների մեկնությունները Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» մեջ, Երևան, 2016,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 155 էջ:
 15.   Գրաբարի բառապաշարի իմաստային խմբերի քննություն (III մաս). Խաղողագործություն, գինեգործություն, Երևան, 2018, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 67 էջ:

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ՝ 

 1. Փավստոս Բուզանդի պատմության մեջ վկայված իրանական ծագում ունեցող մի քանի բառերի շուրջ,  «Հանդէս ամսօրեայ», Վիեննա-Երևան, 2015թ. 1-12, էջ 24-31:
 2. «Փարաւոն»  բառի շուրջ, «Ջահուկյանական ընթերցումներ», Գ. Ջահուկյանի ծննդյան 95-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2015, ՀՀ ԳԱԱ  «Գիտություն» հրատ., էջ 95-98:
 3. Լեզուների մասին Եղիշեի մի վկայության շուրջ, «Հայերենագիտական միջազգային տասներորդ գիտաժողով» զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2015, ՀՀ ԳԱԱ  «Գիտություն» հրատ., էջ 179-186:
 4. Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց»-ի  մի քանի առանձնահատկությունների շուրջ, «Լեզու և լեզվաբանություն», Երևան, 2015թ., ՀՀ ԳԱԱ  «Գիտություն» հրատ., 1-2, էջ 5-14:
 5. Արժեքավոր և արդիական աշխատություն, գրախոսություն Ս. Գասպարյանի The Armenian Genocide: Linguocognitive Perspectiv, Yerevan,2014, «Վեմ»,Երևան, 2015, 1(49), էջ 193-197:
 6. Տփղիս-փայտակարան քաղաքների նույնականացման շուրջ, «Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2017, էջ 176-180:
 7. Դիտարկումներ  Ղարաբաղի բարբառի բաղաձայնական համակարգի շուրջ, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողվի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2017, ՀՀ ԳԱԱ  «Գիտություն» հրատ., էջ 206-210:
 8. Մի քանի բուսանունների շուրջ, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2018, «Ասողիկ» հրատ.,  էջ 172-180:
 9. Ղարաբաղի (Արցախի) բարբառի մի քանի բառերի ստուգաբա­նու­թյուն», «Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 2019,  ՀՀ ԳԱԱ  «Գիտություն» հրատ., 1 (210), էջ 177-183:
 10. Միջին հայերենի և Ղարաբաղի  (Արցախի) բարբառի բուսանունների զուգադրական քննություն, «Հայոց լեզվի պատմական ուսումնասիրության արդի խնդիրներ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2019, ՀՀ ԳԱԱ  «Գիտություն» հրատ., էջ 97-106:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

 

Սիլվա Ալբերտի Մուրադյան  «Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

27.09.2021, ժ.15-ին

Գիտական ...

 «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ.60-ական թթ. – 21-րդ դ.10-ական թթ.)» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25. 06.2021, ժ.15-ին

Պաշտոնական.....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.