Թեկնածուական ատենախոսություն, Թամարա Նելսիկի Պողոսյան

30/03/2020

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝                             բ.գ.թ., դոցենտ Ն. Բ. Պողոսյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`          բ.գ.դ., պրոֆ.  Գ. Կ. Խաչատրյան

                                                                   բ.գ.թ. Ա. Ա. Կարապետյան

Առաջատար կազմակերպություն`  Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.