Թեկնածուական ատենախոսություն, Սեյեդե Շոհրե Սաջջադի

19/02/2018
Սեյեդե Շոհրե Սաջջադի «Համադանի և Ֆարսի ֆահլավիյաթը»
(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն»
19.02.2018. ժ.15-ին
Գիտական  ղեկավար՝                              բ.գ.դ., պրոֆ․Գ․Ս. Ասատրյան
Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`        բ.գ.դ.,պրոֆ. Մ.Լ.Խաչիկյան
                                                                բ.գ.թ. Վ․Ս․Բոյաջյան
Առաջատար կազմակերպություն`       ԻԻՀ  Գիլանի Ռաշտի համալսարան

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Բելլա Սուրենի Խոջումյան «Ռուսերենի սոմատիկ դարձվածքների լեզվամշակութային և իմաստակառուցվածքային ոլորտների ուսումնասիրությունը հայերենի զուգադրությամբ»

(դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.02...

Լիլիթ Ռազմիկի Մովսիսյան «Ժամանակակից ադրբեջանալեզու մամուլի բառապաշարային առանձնահատկությունները հայերենի համեմատությամբ»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.