Թեկնածուական ատենախոսություն, Սեյեդե Շոհրե Սաջջադի

19/02/2018
Սեյեդե Շոհրե Սաջջադի «Համադանի և Ֆարսի ֆահլավիյաթը»
(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն»
19.02.2018. ժ.15-ին
Գիտական  ղեկավար՝                              բ.գ.դ., պրոֆ․Գ․Ս. Ասատրյան
Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`        բ.գ.դ.,պրոֆ. Մ.Լ.Խաչիկյան
                                                                բ.գ.թ. Վ․Ս․Բոյաջյան
Առաջատար կազմակերպություն`       ԻԻՀ  Գիլանի Ռաշտի համալսարան

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

 

Սիլվա Ալբերտի Մուրադյան  «Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

27.09.2021, ժ.15-ին

Գիտական ...

 «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ.60-ական թթ. – 21-րդ դ.10-ական թթ.)» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25. 06.2021, ժ.15-ին

Պաշտոնական.....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.