Թեկնածուական ատենախոսություն, Նազելի Ռոբերտի Հակոբյան

05/03/2018

Նազելի Ռոբերտի Հակոբյան «Նախանձ» իմաստային դաշտը հայերենում և անգլերենում և դրա միավորների թարգմանական առանձնահատկությունները»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն»

05.03.2018. ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝                              բ.գ.թ․դոցենտ Գ․Վ․Եղիազարյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`        բ.գ.դ., պրոֆ. Լ. Գ.Բրուտյան

                                                                      բ.գ.թ., դոցենտ Հ․Զ․Ղաղարյան

Առաջատար կազմակերպություն`       Երևանի պետական համալսարան

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Լիլիթ Ռազմիկի Մովսիսյան «Ժամանակակից ադրբեջանալեզու մամուլի բառապաշարային առանձնահատկությունները հայերենի համեմատությամբ»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական...

Նազելի Ռոբերտի Հակոբյան «Նախանձ» իմաստային դաշտը հայերենում և անգլերենում և դրա միավորների թարգմանական առանձնահատկությունները»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.