Թեկնածուական ատենախոսություն, Լիլիթ Ռազմիկի Հակոբյան

12/09/2022

  Լիլիթ Ռազմիկի Հակոբյան  «Կիրակոս Գանձակեցու «Պատմութիւն Հայոց» երկի լեզուն»
 (թեկնածուականատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»
12.09.2022, ժ.15-ին
 Գիտական  ղեկավար՝                    բ.գ.դ., պրոֆ. Աննա Հենրիկի Աբաջյան
 
 Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆ. Լալիկ Մնացականի Խաչատրյան

                                                               բ.գ.թ., դոցենտ Գայանե Մելիսի Մխիթարյան
 
Առաջատարկազմակերպություն`    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետականհամալսարան

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

  Լիլիթ Ռազմիկի Հակոբյան  «Կիրակոս Գանձակեցու «Պատմութիւն Հայոց» երկի լեզուն»
 (թեկնածուականատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»
12.09.2022, ժ.15-ին
 Գիտական  ղեկավար...

       Գոհար Գարեգինի Հակոբյան  «Հարավկասպյան-ատրպատականյան իրանական լեզվամիությունը»
 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.06 «Ասիայի հին և նոր լեզուներ»
13.06.2022, ժ.15-ին
 ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.