Թեկնածուական ատենախոսություն, Հռիփսիմե Վահեի Թորոսյան

12/05/2022
       Հռիփսիմե Վահեի Թորոսյան  «Անձի հատկանիշ արտահայտող դարձվածքներն արդի հայերենում և
պարսկերենում (զուգադրական քննություն)»
 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական   լեզվաբանություն»
23.05.2022, ժ.15-ին
 Գիտական  ղեկավար՝     բ.գ.դ., պրոֆ. Լալիկ Մնացականի Խաչատրյան
 
 Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆ.Գառնիկ Սերոբի Ասատրյան                                   
                                                     բ.գ.թ.,դոցենտ Արմենուհի Արտուշի Ավագյան
 
Առաջատար կազմակերպություն`    ԻԻՀ Սպահանի համալսարան

Հայտարարություններ

 •       Հարգելի՛ բարեկամներ,
        ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը սկսում է «Բարբառագիտական ընթերցումներ» խորագրով գիտաժողովների շարք՝ նպատակ ունենալով առանձին-առանձին անդրադառնալու հայերենի 11 բարբառախմբերից յուրաքանչյուրին:  
       Սիրով հրավիրում ենք Ձեզ՝ մասնակցելու շարքի առաջին գիտաժողովին:  «Ղարաբաղ-Շամախիի...
 •  
   
  Հոդվածն ուղարկել instlingv@sci.am էլեկտրոնային հասցեով՝ կից՝ (File Attachment)-ով։
  ● Համակարգ՝ Microsoft Word (97-2003), A 5 չափի. հոդվածը` մինչև 10 էջ. ամ­փո­փումը` մինչև մեկ էջ (ներառյալ հեղինակի ազգանունը, անունը, խորագիրը), լու­սանց­քը՝ վերևից, աջից և ձախից՝ 1.5,  ...

Ատենախոսություններ

  Լիլիթ Ռազմիկի Հակոբյան  «Կիրակոս Գանձակեցու «Պատմութիւն Հայոց» երկի լեզուն»
 (թեկնածուականատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»
12.09.2022, ժ.15-ին
 Գիտական  ղեկավար...

       Գոհար Գարեգինի Հակոբյան  «Հարավկասպյան-ատրպատականյան իրանական լեզվամիությունը»
 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.06 «Ասիայի հին և նոր լեզուներ»
13.06.2022, ժ.15-ին
 ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.