Թեկնածուական ատենախոսություն, Հասմիկ Գագիկի Պետրոսյան

30/03/2015
                        
Հասմիկ  Գագիկի Պետրոսյան «Բնության երևույթների անվանում պարունակող դարձվածային  միավորները  հայերենում, ռուսերենում  և անգլերենում» (զուգադրական քննություն)   (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն» 30.03. 2015, ժ.15-ին
Գիտական  ղեկավար՝          բ.գ.թ., դոցենտ  Ն.Մ.Սիմոնյան
Պաշտոնական  ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր  Լ.Գ.Բրուտյան
                                                    բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Շ.Հայրապետյան
                                                               
Առաջատար կազմակերպություն՝  Երևանի  պետական համալսարան    

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

 

Սիլվա Ալբերտի Մուրադյան  «Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

27.09.2021, ժ.15-ին

Գիտական ...

 «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ.60-ական թթ. – 21-րդ դ.10-ական թթ.)» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25. 06.2021, ժ.15-ին

Պաշտոնական.....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.