Թեկնածուական ատենախոսություն, Հասմիկ Գագիկի Պետրոսյան

30/03/2015
                        
Հասմիկ  Գագիկի Պետրոսյան «Բնության երևույթների անվանում պարունակող դարձվածային  միավորները  հայերենում, ռուսերենում  և անգլերենում» (զուգադրական քննություն)   (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն» 30.03. 2015, ժ.15-ին
Գիտական  ղեկավար՝          բ.գ.թ., դոցենտ  Ն.Մ.Սիմոնյան
Պաշտոնական  ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր  Լ.Գ.Բրուտյան
                                                    բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Շ.Հայրապետյան
                                                               
Առաջատար կազմակերպություն՝  Երևանի  պետական համալսարան    

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.