Թեկնածուական ատենախոսություն, Հասմիկ Գագիկի Պետրոսյան

30/03/2015
                        
Հասմիկ  Գագիկի Պետրոսյան «Բնության երևույթների անվանում պարունակող դարձվածային  միավորները  հայերենում, ռուսերենում  և անգլերենում» (զուգադրական քննություն)   (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն» 30.03. 2015, ժ.15-ին
Գիտական  ղեկավար՝          բ.գ.թ., դոցենտ  Ն.Մ.Սիմոնյան
Պաշտոնական  ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր  Լ.Գ.Բրուտյան
                                                    բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Շ.Հայրապետյան
                                                               
Առաջատար կազմակերպություն՝  Երևանի  պետական համալսարան    

 

Հայտարարություններ

  •          ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը հայտարարում է 2020-2021 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ:

            Դիմումներն ընդունվում են ս.թ. հունիսի 1-ից մինչև հունիսի 24-ը ներառյալ (ժ.10.00-15.00 Մ.Բաղրամյան 24դ, 10-րդ հարկ,...

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.