Թեկնածուական ատենախոսություն, Անդրանիկ Վաչագանի Այվազյան

05/02/2018
Անդրանիկ Վաչագանի Այվազյան «Լռություն» ֆենոմենի լեզվամշակութային դրսևորումները քաղաքական խոսույթում (անգլերեն և հայերեն նյութի հիման վրա)»
(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն»
05.02.2018. ժ.15-ին
Գիտական  ղեկավար՝                              բ.գ.դ., պրոֆ․Լ.Գ․Բրուտյան
Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`        բ.գ.դ., պրոֆ. Վ.Գ.Համբարձումյան
                                                                      բ.գ.թ.,դոցենտ Ա.Ս.Աբրահմյան
Առաջատար կազմակերպություն`       Վանաձորի  Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.