Թեկնածուական ատենախոսություն, Անդրանիկ Վաչագանի Այվազյան

05/02/2018
Անդրանիկ Վաչագանի Այվազյան «Լռություն» ֆենոմենի լեզվամշակութային դրսևորումները քաղաքական խոսույթում (անգլերեն և հայերեն նյութի հիման վրա)»
(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն»
05.02.2018. ժ.15-ին
Գիտական  ղեկավար՝                              բ.գ.դ., պրոֆ․Լ.Գ․Բրուտյան
Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`        բ.գ.դ., պրոֆ. Վ.Գ.Համբարձումյան
                                                                      բ.գ.թ.,դոցենտ Ա.Ս.Աբրահմյան
Առաջատար կազմակերպություն`       Վանաձորի  Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

 

Սիլվա Ալբերտի Մուրադյան  «Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

27.09.2021, ժ.15-ին

Գիտական ...

 «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ.60-ական թթ. – 21-րդ դ.10-ական թթ.)» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25. 06.2021, ժ.15-ին

Պաշտոնական.....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.