Թեկնածուական ատենախոսություն, Անահիտ Հարությունի Հարությունյան

05/12/2011

Անահիտ Հարությունի Հարությունյան ,,Ածականի և մակբայի խոսքիմասային փոխանցումները գրաբարում,, (թեկնածուական ատենախոսություն) Ժ.02.01 ,,Հայոց լեզու,,

5 դեկտեմբերի 2011թ.ժ.14-ին Գիտական ղեկավար՝ բ.գ.դ.պրոֆ.Լ.Մ.Խաչատրյան

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բ.գ.դ.Ս.Ա.Հայրապետյան, բ.գ.թ. Ս.Ա.Գրիգորյան,

Առաջատար կազմակերպություն՝ Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

 

Սիլվա Ալբերտի Մուրադյան  «Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

27.09.2021, ժ.15-ին

Գիտական ...

 «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ.60-ական թթ. – 21-րդ դ.10-ական թթ.)» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25. 06.2021, ժ.15-ին

Պաշտոնական.....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.