Հրաման 8Ա՝ Լեզվաբանության մասնագիտական խորհրդի մասին

31/03/2014

 

1.Վերահաստատել ՀՀ ԳԱԱ Լեզվի ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի 0.19 Լեզվաբանության մասնագիտական խորհուրդը վերը նշված կազմով:

2.Լեզվաբանության խորհրդին թույլատրել ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել

Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտություններով`

     ժ.02.01- Հայոց լեզու  - բանասիրական գիտություններ,

     Ժ.02.02 - Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն - բանասիրական գիտություններ:

3.Լեզվաբանության խորհրդին թույլատրել թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել

Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի

    Ժ.02.06 - Ասիայի հին և նոր լեզուներ (իրանական) - մասնագիտությամբ - բանասիրական գիտություններ` խորհրդում ընդգրկելով

հետևյալ մասնագետներին.

    Ոսկանյան Վարդան     բան. գիտ. թեկնածու    Ժ.02.06

    Չարչյան Թադևոս         բան. գիտ. թեկնածու    Ժ.02.06

    Կիրակոսյան Հասմիկ  բան. գիտ. թեկնածու    Ժ.02.06

4.Լեզվաբանության խորհրդին թույլատրել թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել

Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի

    Ժ.02.06  - Ասիայի հին և նոր լեզուներ (թյուրքական) - մասնագիտությամբ - բանասիրական գիտություններ` խորհրդում ընդգրկելով

հետևյալ մասնագետներին.

    Սաֆարյան Ալեքսանդր     բան. գիտ. թեկնածու    Ժ.02.06

    Սողոմոնյան Աշոտ            բան. գիտ. թեկնածու    Ժ.02.06

    Սահակյան Լուսինե          բան. գիտ. թեկնածու    Ժ.02.06

3. Լեզվաբանության խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանել մինչև 2014թ. դեկտեմբերի 31-ը:

 

Հիմք` Մասնագիտական խորհրդի նախագահի 24.12.13թ. հ. 2476-62  և  10.01.2014թ. հ. 2476-01 գրությունները:

 

 

Հայտարարություններ

  •          ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը հայտարարում է 2020-2021 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ:

            Դիմումներն ընդունվում են ս.թ. հունիսի 1-ից մինչև հունիսի 24-ը ներառյալ (ժ.10.00-15.00 Մ.Բաղրամյան 24դ, 10-րդ հարկ,...

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.