Հրաման 8Ա՝ Լեզվաբանության մասնագիտական խորհրդի մասին

31/03/2014

 

1.Վերահաստատել ՀՀ ԳԱԱ Լեզվի ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի 0.19 Լեզվաբանության մասնագիտական խորհուրդը վերը նշված կազմով:

2.Լեզվաբանության խորհրդին թույլատրել ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել

Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտություններով`

     ժ.02.01- Հայոց լեզու  - բանասիրական գիտություններ,

     Ժ.02.02 - Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն - բանասիրական գիտություններ:

3.Լեզվաբանության խորհրդին թույլատրել թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել

Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի

    Ժ.02.06 - Ասիայի հին և նոր լեզուներ (իրանական) - մասնագիտությամբ - բանասիրական գիտություններ` խորհրդում ընդգրկելով

հետևյալ մասնագետներին.

    Ոսկանյան Վարդան     բան. գիտ. թեկնածու    Ժ.02.06

    Չարչյան Թադևոս         բան. գիտ. թեկնածու    Ժ.02.06

    Կիրակոսյան Հասմիկ  բան. գիտ. թեկնածու    Ժ.02.06

4.Լեզվաբանության խորհրդին թույլատրել թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել

Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի

    Ժ.02.06  - Ասիայի հին և նոր լեզուներ (թյուրքական) - մասնագիտությամբ - բանասիրական գիտություններ` խորհրդում ընդգրկելով

հետևյալ մասնագետներին.

    Սաֆարյան Ալեքսանդր     բան. գիտ. թեկնածու    Ժ.02.06

    Սողոմոնյան Աշոտ            բան. գիտ. թեկնածու    Ժ.02.06

    Սահակյան Լուսինե          բան. գիտ. թեկնածու    Ժ.02.06

3. Լեզվաբանության խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանել մինչև 2014թ. դեկտեմբերի 31-ը:

 

Հիմք` Մասնագիտական խորհրդի նախագահի 24.12.13թ. հ. 2476-62  և  10.01.2014թ. հ. 2476-01 գրությունները:

 

 

Հայտարարություններ

 • Առաջին շրջաբերական
   
  Հարգարժա՛ն գործընկերներ,
          Սիրով հրավիրում  ենք մասնակցելու  2019 թ.  մայիսի 9-ից  10-ը  Երևանում կա­յա­­նալիք «Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջազգային հայերենագիտական գիտաժողովին, որը կազ­մակերպում է Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային...
 • Հարգելի բարեկամներ
             2019 թ. ընթացքում ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի գիտական ստորաբաժանումները շաբաթական երկու անգամ կազմակերպելու են գիտական քննարկումներ՝ նվիրված գիտության համապատասխան  ոլորտներին առնչվող խնդիրներին, ծրագրերին, հրապարակումներին: Յուրաքանչյուր շաբաթվա քննարկումների ժամանակացույցը և թեմաները ներկայացվելու են...
 •          ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը նախաձեռնում է  «Մաշտոց» հայերենագիտական էլեկտրոնային հանդեսի հրապարակումը:
          Հայերենագիտական բազմալեզու հանդեսը նպատակ ունի նպաստելու հայոց լեզվի համակողմանի հետազոտությունների իրականացմանը,  արևելահայերենի և արևմտահայերենի կանոնարկմանը, մեձեցմանն ու զարգացմանը, նորովի...

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.