Հրաման 8Ա՝ Լեզվաբանության մասնագիտական խորհրդի մասին

31/03/2014

 

1.Վերահաստատել ՀՀ ԳԱԱ Լեզվի ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի 0.19 Լեզվաբանության մասնագիտական խորհուրդը վերը նշված կազմով:

2.Լեզվաբանության խորհրդին թույլատրել ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել

Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտություններով`

     ժ.02.01- Հայոց լեզու  - բանասիրական գիտություններ,

     Ժ.02.02 - Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն - բանասիրական գիտություններ:

3.Լեզվաբանության խորհրդին թույլատրել թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել

Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի

    Ժ.02.06 - Ասիայի հին և նոր լեզուներ (իրանական) - մասնագիտությամբ - բանասիրական գիտություններ` խորհրդում ընդգրկելով

հետևյալ մասնագետներին.

    Ոսկանյան Վարդան     բան. գիտ. թեկնածու    Ժ.02.06

    Չարչյան Թադևոս         բան. գիտ. թեկնածու    Ժ.02.06

    Կիրակոսյան Հասմիկ  բան. գիտ. թեկնածու    Ժ.02.06

4.Լեզվաբանության խորհրդին թույլատրել թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել

Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի

    Ժ.02.06  - Ասիայի հին և նոր լեզուներ (թյուրքական) - մասնագիտությամբ - բանասիրական գիտություններ` խորհրդում ընդգրկելով

հետևյալ մասնագետներին.

    Սաֆարյան Ալեքսանդր     բան. գիտ. թեկնածու    Ժ.02.06

    Սողոմոնյան Աշոտ            բան. գիտ. թեկնածու    Ժ.02.06

    Սահակյան Լուսինե          բան. գիտ. թեկնածու    Ժ.02.06

3. Լեզվաբանության խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանել մինչև 2014թ. դեկտեմբերի 31-ը:

 

Հիմք` Մասնագիտական խորհրդի նախագահի 24.12.13թ. հ. 2476-62  և  10.01.2014թ. հ. 2476-01 գրությունները:

 

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

 

Սիլվա Ալբերտի Մուրադյան  «Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

27.09.2021, ժ.15-ին

Գիտական ...

 «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ.60-ական թթ. – 21-րդ դ.10-ական թթ.)» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25. 06.2021, ժ.15-ին

Պաշտոնական.....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.