Ռոբերտ Լիպարիտի Ուռուտյան

12/01/2019
         Կյանքի 85-րդ տարում վախճանվեց ՀՀ ԳԱԱ հնագույն աշխատակից, Հ.Աճառ­յանի անվան լեզվի ինստիտուտի բարբառագիտության բաժնի առաջատար գիտաշ­խա­­տող, տեխ­նիկական գիտությունների թեկնածու Ռոբերտ Լիպարիտի Ուռուտ­յանը։
            Ռ.Ուռուտյանը այն հազվագյուտ հետազոտողներից էր, որն իր գիտական աշ­խա­­տանք­ներում զուգակցում էր ճշգրիտ և հումանիտար գիտությունների հետա­զո­տա­կան մեթոդները՝ մի նոր աստիճանի բարձրացնելով հայ բանասիրության նվա­ճում­ները։ Նրա գիտական գործունեությունը սկսվել է ՀՀ ԳԱ հաշվողական կենտրո­նում, որտեղ նա, աշխատելով որպես ինֆորմացիայի վերամշակման մաս­նա­գի­տաց­ված մեքենաների լաբորատորիայի վարիչ, մեծ նպաստ է բերել հաշվողական տեխ­նի­կա­յի կատարելագործման ու արդիականացման գործին։ Մասնավորապես մեծ է եղել նրա մասնակցությունը 1967 թ. մինչ այդ նախադեպ չունեցող թարգմանական մեքենան («Գառնի») նախագծելիս և ստեղծելիս։ 1972 թ. ՀՀ ԳԱ նախա­գա­հու­թյան որոշմամբ Ռ.Ուռուտյանը տեղափոխվել է լեզվի ինստիտուտ՝ որպես ին­ֆոր­մա­ցիոն-հաշվողական համակարգերի լաբորա­տո­րիայի վարիչ։ Երկար տարիներ նա զբաղվել է լեզվական ու լեզվաբանական կաղա­պար­ների մշակման և հաշվողական տեխ­նի­կայի օգնությամբ դրանք փորձարկելու հար­ցերով։ Մեծ է նրա վաստակը հատ­կա­պես հայերենի բարբառագիտական ատ­լասի ստեղ­ծ­­­ման աշխատանքներում։ Նրա մշակած ծրագրով ներկայումս կատարվում է բար­բա­ռա­գի­տա­կան նյութերի ներածում և համա­կարգ­չա­յին մշակում։ Ռ.Ուռուտյա­նը հեղինակ է երկու մենագրության և ութ տասնյակից ավելի հոդվածների։ Նրա գիտական վաստակը մնայուն արժեք ունի արդի հայագիտության համար։

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.