Որակավորման քննությունների ժամանակացույց

22/05/2020
 
ՀՀ ԳԱԱ  Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի 2019-2020 ուսումնական տարվա
առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի մասնագիտական որակավորման քննությունների*
 
 
Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց
 
 
Հ/հ
Մասնագիտությունը
Դասիչը
Քննության անցկաց
ման օրը,  ժամը
Քննության անցկացման վայրը(սենյակ, լսարան)
 
1
 
 
 
Հայոց լեզու
 
 
 
Ժ.02.01
 
 
05.06.20
12.00
 
տնօրենի  սենյակ
 
 
 
2
 
Ընդհանուր և համե­մա­տական լեզվաբանություն
 
Ժ.02.02
 
 
05.06.20
12.00
 
 
ինստիտուտի դահլիճ
 
 
 
* Որակավորման քննությունների հարցաշարերը տե՛ս  այստեղ

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.