Նոր նախաձեռնություն հայոց լեզվի պատմության բաժնում

15/01/2020
       2020թ. հունվարի 15-ին հայոց լեզվի պատմության ընթացիկ տարվա անդրանիկ նիստում որոշվեց ձեռնամուխ լինել «Գրաբարյան քարացած ձևեր արդի հայերենում» աշխատության ստեղծմանը:
       Եղան տարբեր դիտարկումներ ու առաջարկություններ: Նշվեց, որ գրաբարյան քարացած ձևերից առաջացած բառերն անհրաժեշտ է տարբերակել և առանձին քննել, քանի որ դրանք  ինքնուրույն բառային միավորների են վերածվել լեզվի զարգացման տարբեր փուլերում։
Նիստում քննարկվեցին քարացած բառաձևերի՝ ինքնուրույն բառային միավորներ դառնալու որոշ առանձնահատկություններ, այդ բառերի խմբավորման ու դասակարգման սկզբունքները:  
        Որոշվեց բաժնի հաջորդ նիստերում ներկայացնել և քննարկել աշխատանքի մեթոդներն ու նյութերի մշակմանն առնչվող հարցեր:

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.