Նիստ արդի հայերենի բաժնում

18/01/2020

             2020 թ. հունվարի 10-ին կայացավ ԼԻ արդի հայերենի բաժնի՝ այս տարվա առաջին նիստը: Քննարկվեցին ընթացիկ տարվա անելիքներին  վերաբերող հարցեր: Նշվեց, որ բաժինը կարևոր դերակատարություն պիտի ունենա մասնավորապես արդի հայերենի մաքրությունն ապահովելու գործընթացում, քանի որ լեզվական սխալները և դրանց զանգվածային կիրառությունները թե՛ գրավոր, թե՛ բանավոր խոսքում բավական շատ են: Անհրաժեշտություն է միջոցների շարունակական փնտրտուքը՝ գործնականում սխալներից խուսափելու, ապա բացառելու նպատակով: Այդ առումով որոշվեց ստեղծել մի ձեռնարկ՝ «Սխալների քերականություն» վերնագրով, որտեղ կներկայացվեն և կնկարագրվեն արդի հայերենում առկա բառագործածության ու քերականական սխալները:

            Հաջորդ նիստում կքննարկվեն ձեռնարկի ստեղծմանն առնչվող առաջարկություններ ու գործնական հարցեր:  

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.