Լույս է տեսել Վ.Կատվալյանի «Բայազետի բարբառի բառարան» աշխատանքը

29/12/2021
          Լույս է տեսել Վ.Կատվալյանի «Բայազետի բարբառի բառարան» աշխատանքը: Այն ընդգրկում է Բայազետի բարբառի շուրջ 8 000 բառային միավոր, դարձվածք և ոճ: Բառարանի յուրաքանչյուր բառահոդված պարունակում է գլխաբառը և նրա բացատրությունը, քերականական տեղե­կու­թյուններ, որպես կանոն`տվյալ բառով բարբառային խոսքի օրինակ:  Օրինակ­ները բարբառային խոսքի նմուշներ են, ասացվածքներ, դարձվածքներ, հաճախ էլ բերված նմուշները բովանդակային կապ ունեն և պատումներ են ձևավորում: Բառարանը տեղեկություններ է պարունակում նաև բարբառակիր հանրության կենցաղի, առօրյայի, սովորույթների, պատ­կերացումների, աշխարհընկալման վերաբերյալ: Բարբառային խոսքը ներկայանում է իր կենդանի գործածությամբ: Գլխաբառերը և դրանք պարունակող նմուշները բերվում են բարբառային տառադարձությամբ:
            Բառարանը օգտակար կլինի լեզվաբաններին, բարբառագետ­ներին,  ազգագրագետներին, բանահյուսության մասնագետներին, կարող է օգտագործվել բուհական դասըն­թաց­ներում: 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

 

Սիլվա Ալբերտի Մուրադյան  «Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

27.09.2021, ժ.15-ին

Գիտական ...

 «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ.60-ական թթ. – 21-րդ դ.10-ական թթ.)» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25. 06.2021, ժ.15-ին

Պաշտոնական.....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.