Լեզուների ուսուցման խնդիրները համաշխարհայնացման արդի դարաշրջանում

29/12/2021
           Սիրով տեղեկացնում ենք, որ լույս է տեսել «Լեզուների ուսուցման խնդիրները համաշխարհայնացման արդի   դարաշրջանում» կոլեկտիվ մենագրությունը, որը տպագրվել է ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ ֆինանսավորմամբ իրականացվող 20TTSH-063 «Հայերենի դերը և ուսուցման խնդիրները բազմալեզու միջավայրում» գիտական նախագծի շրջանակում:
          Գիրքը նվիրված է լեզուների ուսուցման արդիական խնդիրներին, ներկայացվում են համաշխարհայնացման մարտահրավերներին դիմակայելու ուղիներ և առաջարկներ: Քննվում եմ մայրենի, օտար, երկրորդ և մասնագիտական լեզուների ուսուցման խնդիրները, երկլեզվության և բազմալեզվության հարցը՝ որպես 21-րդ դարի լուրջ հրամայական, վեր են հանվում լեզվաքաղաքականության խնդիրներ, ներկայացվում լեզվի ուսուցման նոր մեթոդներ և միջգիտակարգային եղանակներ: Գիրքը կարող է օգտակար լինել Հայաստանում և արտերկրում ապրող մեր հայրենակիցներին, որոնք կարևորում են հայերենի դերը և ուսուցումը օտարախոս միջավայրում՝ հայապահպանության և հայերենապահպանության նպատակներով, օտարերկրացիներին, որոնք հետաքրքրված են հայերենի ուսուցմամբ և դասավանդումով:
 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

 

Սիլվա Ալբերտի Մուրադյան  «Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

27.09.2021, ժ.15-ին

Գիտական ...

 «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ.60-ական թթ. – 21-րդ դ.10-ական թթ.)» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25. 06.2021, ժ.15-ին

Պաշտոնական.....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.