«ՀԱՅԵՐԵՆԸ ԵՎ ԿԵԼՏԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐԸ (ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ-ՏԻՊԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ)»

17/05/2021

         Ս.թ. մայիսի 17-ին ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի հեռավար հարթակում տեղի ունեցավ ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության բաժնի հերթական սեմինարը, որը վարում էր բաժնի վարիչ, ավագ գիտաշխատող Վազգեն Համբարձումյանը: Սեմինարի ընթացքում քննարկվեց Վ. Համբարձումյանի «Հայերենը և կելտական լեզուները» թեմայով աշխատությունը: Բանախոսը նշեց, որ աշխատանքը ընդգրկում է ներածություն և վեց գլուխ:

        Դրանցից 1-ին և 2-րդ գլուխներում (համապատասխանաբար) կատարվում է հին գրական հայերենի և նրա բարբառների, կելտական լեզուների և նրանց բարբառների քննություն:

      Աշխատանքի 3-րդ գլուխը նվիրվում է հայերենի և կելտական լեզուների ծագումնային առնչությունների հարցերին՝ արդի համեմատաբանության և հայերենագիտության  տվյալների ներառումով: Այդ հարցերին անդրադառնալն ունի մեծ նշանակություն արդի  համեմատական լեզվաբանության համար:   

       Հաջորդ երկու գլուխներում ուշադրության առարկա են հնչյունական և բառային զուգաբանությունները՝ ըստ հրապարակի վրա եղած գիտական ուսումնասիրությունների տվյալների, Հ. Աճառյանի, Գ. Ջահուկյանի ցանկերի, այլև  հատուկ ուշադրություն է դարձվում Թ. Գանկրելիձեի և Վյաչ. Իվանովի հայտնի  աշխատության մեջ այս կամ այն չափով  տեղ գտած հայերեն և կելտական  լեզուների  զուգահեռներին: Նշեց, «հայ-կելտական առնչություններին վերաբերող նման քննությունը խիստ կարևոր է  հնդեվրոպական լեզուների  համեմատական և տիպաբանական ուսումնասիրության համար, մանավանդ հայերենի նախագրային շրջանի պատմության շատ հարցերի  նորովի լուսաբանման տեսանկյունից»:

       Վերջին գլուխը ներկայացնում է բառային զուգաբանությունների բառիմաստային (թեմատիկ)  խմբերը՝  ըստ Կ. Բաքի և  Գ. Ջահուկյանի խմբավորման:

        Ընդգծեց, որ հնդեվրոպական երկու խմբի լեզուների համեմատական-տիպաբանական քննության այս փորձը  հեռանկարային է՝ առհասարակ նման ուղղվածության ուսումնասիրությունների ձեռնամուխ լինելու առումով: 

Հայտարարություններ

 • Հարգելի՛ գործընկերներ

          Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը   2021 թ. սեպտեմբերի 1-25-ըկազմակերպում է Հայերենագիտական առցանց գիտաժողով։ 

  Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է հոդվածներն ուղարկել   inslang@sci.am էլփոստին։
  Հոդվածները...

 •           ՀՀ ԳԱԱ  Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը հայտարարում է 2021-2022 թթ. ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի  ընդունելու­թյուն.

  ա)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ (առկա ուսուցում),

  բ) Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն» մասնագիտու­թյամբ (հեռակա ուսուցում):

         Փաստաթղթերի ընդունումը՝  31.05.2021թ...

 •         Հարգելի՛ գործընկերներ
          ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը նախաձեռնում է «Լեզու և խոսք» էլեկտրոնային բազմալեզու հանդեսի հրապարակումը:
          Բազմալեզու հանդեսի նպատակը հայերենին և այլ լեզուների առնչվող, նոր հարցադրումներով համալրված և նորովի լուսաբանվող լեզվաբանական գիտական...

Ատենախոսություններ

 

Սիլվա Ալբերտի Մուրադյան  «Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

27.09.2021, ժ.15-ին

Գիտական ...

 «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ.60-ական թթ. – 21-րդ դ.10-ական թթ.)» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25. 06.2021, ժ.15-ին

Պաշտոնական.....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.