Հ. Պեդերսենը և հայագիտության արդի խնդիրները

15/02/2021

ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտում տեղի ունեցավ սեմինար` «Հ. Պեդերսենը և հայագիտության արդի խնդիրները» թեմայով: Սեմինարը վարում էր ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության բաժնի վարիչ Վ. Համբարձումյանը: Բանախոսը սկզբում ներկայացրեց Պեդերսենի կյանքի և հայագիտական գործունեության ընդհանուր բնութագիրը, այնուհետև անդրադարձավ բուն նյութին` հետևյալ խմբավորմամբ. 1)ի՞նչ է տվել հայագիտությանը Պեդերսենը, 2)ի՞նչ տեսություն է առաջ քաշել լեզուների դասակարգման առումով, 3)ի՞նչ լեզվաբանական գյուտ է արել: Նշվեց, որ Պեդերսենի աշխատությունները վերաբերում են պատմահամեմատական լեզվաբանությանը, մասնավորապես` հնդեվրոպական, խեթական, ուգրա-ֆիննական, սեմական լեզունների համեմատական ուսումնասիրությանը: Ըստ բանախոսի` Պեդերսենը մեծ ավանդ է ունեցել հայերենագիտության զարգացման գործում, հրատարակել է մի շարք հայերենագիտական աշխատություններ, որտեղ քննել է հայերենի հնչյունական օրենքները հնդեվրոպական բաղաձայնական ընդհանրությունների համակարգի մեջ: Բացի այդ նշվեց, որ Պեդերսենը համարվում է նոստրատիկ լեզվաբության հիմնադիրը, ըստ որի մի շարք լեզուներ և լեզվաընտանիքներ մտնում են մեկ մակրոընտանիքի մեջ:

Սեմինարի ավարտին տրվեցին հարցեր, որոնց պատասխանեց բանախոսը:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.