Գիտական քննարկումներ-37

10/02/2020
ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
(10. 02. 2020թ. - 14. 02. 2020թ.)
հ/հ
Բաժին
Թեմա
Օրը և ժամը
1
Արդի հայերենի
Ուղղագրական բառարանի խմբագրական աշխատանքների քննարկում /շարունակություն/
13. 02. 2020թ., 15:00
Ուղղագրական բառարանի խմբագրական աշխատանքների քննարկում /շարունակություն/
14. 02. 2020թ., 15:00
2
Կիրառական լեզվաբանության
Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմութիւն» երկի հականիշ բառերի իմաստային և քերականական առանձնահատ­կությունները, դասակարգման սկզբունքները, ոճական, արտահայտչական սկզբունքները
 
11. 02. 2020թ., 13:00
 
3
Բարբառագիտության
Բաժնի՝ 2021թ. գիտական թեմաների քննարկում /շարունակություն/
11. 02. 2020թ., 15:00
Բարբառագիտական բառարանի կազմման աշխատանքներ /շարունակություն/
13. 02. 2020թ., 14:30
 
4
Հայոց լեզվի պատմության
«Գրաբարյան քարացած ձևեր արդի հայերենում» բառացանկի սկզբունքների քննարկում
11. 02. 2020թ., 13:30
Հարադրական կազմություններ (ըստ եռագիր բառարանների)
14. 02. 2020թ., 12:00
5
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության
«Հայերենը իբրև հնդեվրոպական լեզու» հիմնարար աշխատության քննարկում
11. 02. 2020թ., 14:30
«Հայերենը իբրև հնդեվրոպական լեզու» հիմնարար աշխատության քննարկում /շարունակություն/
14. 02. 2020թ., 15:00
6
Արևմտահայերենի
Արևմտահայերենի բանաստեղծության տաղաչա­փությունը (Մաթեոս Զարիֆյան)
10. 02. 2020թ., 13:00
Արևմտահայերենի բանաստեղծության տաղաչա­փությունը (Մաթեոս Զարիֆյան) /շարունակություն/
13. 02. 2020թ., 13:00
7
Բառարանագրության
Չբառարանագրված բառերի ընդգրկումը «Նոր բառերի» Զ պրակում
11. 02. 2020թ., 13:00
Էլեկտրոնային ավտոմատ որոնման եղանակով ընտրվող բառերը «Նոր բառերում»
14. 02. 2020թ., 13:00
 

Հայտարարություններ

  •          ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը հայտարարում է 2020-2021 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ:

            Դիմումներն ընդունվում են ս.թ. հունիսի 1-ից մինչև հունիսի 24-ը ներառյալ (ժ.10.00-15.00 Մ.Բաղրամյան 24դ, 10-րդ հարկ,...

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.