Գիտական քննարկումներ-37

02/12/2019
ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
 
(02. 12. 2019թ. - 06. 12. 2019թ.)
հ/հ
Բաժին
Թեմա
Օրը և ժամը
1
Արդի հայերենի
Ուղղագրական բառարանի կազմման սկզբունքների քննարկում
05. 12. 2019թ., 15:00
2
Կիրառական լեզվաբանության
Համաբարբառների էլեկտրոնային հրապարակման խնդիրներ
03. 12. 2019թ., 13:00
 
3
Բարբառագիտության
Տարեկան աշխատանքների ամփոփում
 
05. 12. 2019թ., 14:30
 
4
Հայոց լեզվի պատմության
Խոսակցական և բարբառային իրողություններ Ղ. Փարպեցու «Պատմութիւն հայոց» երկում
03. 12. 2019թ., 12:00
Նորաբանություններ Պ. Արագոնացու երկերում
06. 12. 2019թ., 14:00
5
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության
Հայերենի և կելտական լեզուների առնչությունները (բաղաձայնների մակարդակ)
03. 12. 2019թ., 14:30
Հայերենի և կելտական լեզուների առնչությունները (բաղաձայնների մակարդակ, շարունակություն)
06. 12. 2019թ., 15:00
6
Արևմտահայերենի
Քննարկում չկա
--
7
Բառարանագրության
«Նոր բառերում» տերմինների ընդգրկման հարցը
03. 12. 2019թ., 13:00
Բառապաշարի հայերենացման միտումի դրսևորումը ըստ «Նոր բառերի» նյութի
06. 12. 2019թ., 13:00
 
 
 
 
 
 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.