Գիտական քննարկումներ-34

11/11/2019
ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
(11. 11. 2019թ. - 15. 11. 2019թ.)
հ/հ
Բաժին
Թեմա
Օրը և ժամը
1
Արդի հայերենի
Տրամաբանական կապը Թումանյանի «Մեհրի» պոեմում
14. 11. 2019թ., 15:00
Ուղղագրական բառարանի քննարկում
15. 11. 2019թ., 15:00
2
Կիրառական լեզվաբանության
Էլեկտրոնային բառարանագրության արդի խնդիրներ (շարունակություն)
 
15. 11. 2019թ., 13:00
 
 
3
 
Բարբառագիտության
 
Բարբառային հնաբանությունների հարցի շուրջ
 
 
14. 11. 2019թ., 15:00
 
 
4
Հայոց լեզվի պատմության
Գրաբարյան օրինաչափություններից շեղվող իրողու­թյուններ Ղ. Փարպեցու «Պատմութիւն հայոց» երկում
11. 11. 2019թ., 12:00
Բառակապակցական բժշկական տերմիններ Գրիգորիսի բժշկարանում
15. 11. 2019թ., 14:00
5
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության
Արդի հայերենի չ ածանցավոր բայերի համաբանական փոփոխությունները
12. 11. 2019թ., 14:30
Արդի հայերենի չ ածանցավոր բայերի համաբանական փոփոխությունները (շարունակություն)
15. 11. 2019թ., 15:00
6
Արևմտահայերենի
Ս. Միշոյանի «Արաբերենի և հայերենի կապերի զուգա­դրա­կան ուսումնասիրություն» հոդվածի քննարկում (շարունակություն)
11. 11. 2019թ., 13:00
Նորակազմ բառերը Մուշեղ Իշխանի ստեղծագոր­ծություն­ներում (շարունակություն)
14. 11. 2019թ., 15:00
7
Բառարանագրության
Հնչյունափոխական և հոդակապային բառատարբերակ­ները
12. 11. 2019թ., 13:00
«Նոր բառերի» Ե պրակի առաջին հավելվածի քննարկում
15. 11. 2019թ., 13:00
 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.