Գիտական քննարկումներ-34

11/11/2019
ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
(11. 11. 2019թ. - 15. 11. 2019թ.)
հ/հ
Բաժին
Թեմա
Օրը և ժամը
1
Արդի հայերենի
Տրամաբանական կապը Թումանյանի «Մեհրի» պոեմում
14. 11. 2019թ., 15:00
Ուղղագրական բառարանի քննարկում
15. 11. 2019թ., 15:00
2
Կիրառական լեզվաբանության
Էլեկտրոնային բառարանագրության արդի խնդիրներ (շարունակություն)
 
15. 11. 2019թ., 13:00
 
 
3
 
Բարբառագիտության
 
Բարբառային հնաբանությունների հարցի շուրջ
 
 
14. 11. 2019թ., 15:00
 
 
4
Հայոց լեզվի պատմության
Գրաբարյան օրինաչափություններից շեղվող իրողու­թյուններ Ղ. Փարպեցու «Պատմութիւն հայոց» երկում
11. 11. 2019թ., 12:00
Բառակապակցական բժշկական տերմիններ Գրիգորիսի բժշկարանում
15. 11. 2019թ., 14:00
5
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության
Արդի հայերենի չ ածանցավոր բայերի համաբանական փոփոխությունները
12. 11. 2019թ., 14:30
Արդի հայերենի չ ածանցավոր բայերի համաբանական փոփոխությունները (շարունակություն)
15. 11. 2019թ., 15:00
6
Արևմտահայերենի
Ս. Միշոյանի «Արաբերենի և հայերենի կապերի զուգա­դրա­կան ուսումնասիրություն» հոդվածի քննարկում (շարունակություն)
11. 11. 2019թ., 13:00
Նորակազմ բառերը Մուշեղ Իշխանի ստեղծագոր­ծություն­ներում (շարունակություն)
14. 11. 2019թ., 15:00
7
Բառարանագրության
Հնչյունափոխական և հոդակապային բառատարբերակ­ները
12. 11. 2019թ., 13:00
«Նոր բառերի» Ե պրակի առաջին հավելվածի քննարկում
15. 11. 2019թ., 13:00
 

Հայտարարություններ

  •          ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը հայտարարում է 2020-2021 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ:

            Դիմումներն ընդունվում են ս.թ. հունիսի 1-ից մինչև հունիսի 24-ը ներառյալ (ժ.10.00-15.00 Մ.Բաղրամյան 24դ, 10-րդ հարկ,...

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.