Գիտական քննարկումներ-33

03/11/2019

ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

 

(04. 11. 2019թ. - 08. 11. 2019թ.)

հ/հ

Բաժին

Թեմա

Օրը և ժամը

 

1

 

Արդի հայերենի

 

Հնաբանությունները «հագուստ» իմաստային դաշտում

05. 11. 2019թ., 14:00

2

Կիրառական լեզվաբանության

Դիտարկումներ «Հրաշագործ Նռանե» գրքի վերաբերյալ

05. 11. 2019թ., 13:00

Էլեկտրոնային բառարանագրության արդի խնդիրներ (շարունակություն)

08. 11. 2019թ., 13:00

 

3

Բարբառագիտության

 

Բարբառային բառապաշարի հարցեր

 

 

04. 11. 2019թ., 12:30

 

 

4

Հայոց լեզվի պատմության

Ունիթորական գրականության նորաբանությունները

05. 11. 2019թ., 14:00

5

Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության

Հայերենի տարբերակային ձևերի գործածությունը գեղարվեստական երկերում

05. 11. 2019թ., 14:30

Հնչյունական  զուգաբանությունների մասին

08. 11. 2019թ., 15:00

6

Արևմտահայերենի

Ս. Միշոյանի «Արաբերենի և հայերենի կապերի զուգա­դրա­կան ուսումնասիրություն» հոդվածի քննարկում

04. 11. 2019թ., 13:00

Նորակազմ բառերը Մուշեղ Իշխանի ստեղծագոր­ծություն­ներում

08. 11. 2019թ., 15:00

7

Բառարանագրության

Հատկանունը որպես հիմք ունեցող բառերը Ա, Բ, Գ, Դ պրակներում

05. 11. 2019թ., 13:00

Բառատարբերակների դիտարկումը բառաքաղման ընթացքում

08. 11. 2019թ., 13:00

 

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.