Գիտական քննարկումներ-33

03/11/2019

ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

 

(04. 11. 2019թ. - 08. 11. 2019թ.)

հ/հ

Բաժին

Թեմա

Օրը և ժամը

 

1

 

Արդի հայերենի

 

Հնաբանությունները «հագուստ» իմաստային դաշտում

05. 11. 2019թ., 14:00

2

Կիրառական լեզվաբանության

Դիտարկումներ «Հրաշագործ Նռանե» գրքի վերաբերյալ

05. 11. 2019թ., 13:00

Էլեկտրոնային բառարանագրության արդի խնդիրներ (շարունակություն)

08. 11. 2019թ., 13:00

 

3

Բարբառագիտության

 

Բարբառային բառապաշարի հարցեր

 

 

04. 11. 2019թ., 12:30

 

 

4

Հայոց լեզվի պատմության

Ունիթորական գրականության նորաբանությունները

05. 11. 2019թ., 14:00

5

Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության

Հայերենի տարբերակային ձևերի գործածությունը գեղարվեստական երկերում

05. 11. 2019թ., 14:30

Հնչյունական  զուգաբանությունների մասին

08. 11. 2019թ., 15:00

6

Արևմտահայերենի

Ս. Միշոյանի «Արաբերենի և հայերենի կապերի զուգա­դրա­կան ուսումնասիրություն» հոդվածի քննարկում

04. 11. 2019թ., 13:00

Նորակազմ բառերը Մուշեղ Իշխանի ստեղծագոր­ծություն­ներում

08. 11. 2019թ., 15:00

7

Բառարանագրության

Հատկանունը որպես հիմք ունեցող բառերը Ա, Բ, Գ, Դ պրակներում

05. 11. 2019թ., 13:00

Բառատարբերակների դիտարկումը բառաքաղման ընթացքում

08. 11. 2019թ., 13:00

 

 

Հայտարարություններ

  •          ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը հայտարարում է 2020-2021 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ:

            Դիմումներն ընդունվում են ս.թ. հունիսի 1-ից մինչև հունիսի 24-ը ներառյալ (ժ.10.00-15.00 Մ.Բաղրամյան 24դ, 10-րդ հարկ,...

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.