Գիտական քննարկումներ-32

27/10/2019

ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

 

(28. 10. 2019թ. - 01. 11. 2019թ.)

հ/հ

Բաժին

Թեմա

Օրը և ժամը

1

Արդի հայերենի

Հակադրույթը Նշան Պեշիկթաշլյանի պատմվածքներում

31. 10. 2019թ., 15:00

Մխիթարյանները և աշխարհաբարը (շարունակություն)

01. 11. 2019թ., 15:00

2

Կիրառական լեզվաբանության

Էլեկտրոնային բառարանագրության արդի խնդիրներ

 

01. 11. 2019թ., 13:00

 

3

Բարբառագիտության

Բարբառային խոսքի դրսևորումներ հայ հեղինակների գործերում (շարունակություն)

31. 10. 2019թ., 14:30

4

Հայոց լեզվի պատմության

Բառակազմական տարբերակներ Ղ. Փարպեցու «Պատմութիւն հայոց» երկում

28. 10. 2019թ., 11:30

Նորաբանություններ ունիթորների տրամաբանական երկերում

01. 11. 2019թ., 14:00

5

Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության

Հովհաննես Թումանյանի գեղարվեստական երկերում հայերենի տարբերակային ձևերի գործածության մասին

29. 10. 2019թ., 14:30

Հայերենի և կելտական լեզուների հնչյունական  զուգաբանությունները

01. 11. 2019թ., 15:00

6

Արևմտահայերենի

Ժ. Հայրապետյանի «Հրաշագործ Նռանե» գրքի շնորհանդես

28. 10. 2019թ., 13:00

Առոգանությունը արևմտահայերենում (շեշտ, բացականչական /երկար/ և հարցական նշաններ) (շարունակություն)

01. 11. 2019թ., 15:00

7

Բառարանագրության

Նորակազմություն. դիպվածաբառ. ներունակ (պոտենցիալ) բառ

29. 10. 2019թ., 13:00

Կիսապատճենումով ստեղծված բառերի ընդգրկումը «Նոր բառերի» Ե պրակում

01. 11. 2019թ., 13:00

 

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.