Գիտական քննարկումներ-31

20/10/2019

 

ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

 

(21. 11. 2019թ. - 25. 10. 2019թ.)

հ/հ

Բաժին

Թեմա

Օրը և ժամը

1

Արդի հայերենի

«Տերմինաբանական դիտարկումներ (տերմինային արտահամակարգային բազմիմաստություն)» հոդվածի քննարում

25. 10. 2019թ., 15:00

2

Կիրառական լեզվաբանության

Մի քանի օգտակար խորհուրդներ և դեղատոմսեր Մխիթար Հերացուց (շարունակություն)

22. 10. 2019թ., 13:00

3

Բարբառագիտության

Բարբառային խոսքի դրսևորումներ հայ հեղինակների գործերում

24. 10. 2019թ., 14:30

4

Հայոց լեզվի պատմության

Ներկայացնում են մեր պրակտիկանտները.

Հովհաննիսյան Լիլիթ, Պողոսյան Տաթևիկ

Հայոց ազգանունների քնննություն

22. 10. 2019թ., 15:00

Նախամաշտոցյան Հայաստանի գրի և դպրության հարցերի շուրջ

25. 10. 2019թ., 14:00

5

Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության

Պրակտիկանտների կատարած մեկամսյա աշխատանքների ամփոփում

22. 10. 2019թ., 14:30

Պրակտիկանտների կատարած մեկամսյա աշխատանքների ամփոփում (շարունակություն)

25. 10. 2019թ., 15:00

6

Արևմտահայերենի

Նորաբանությունների բառարանի լրամշակման և խմբագրման աշխատանքների քննարկում

21. 10. 2019թ., 13:00

Առոգանությունը արևմտահայերենում (շեշտ, բացականչական /երկար/ և հարցական նշաններ)

24. 10. 2019թ., 13:00

7

Բառարանագրության

Հավաքված բառանյութի դասավորումը այբբենական կարգով

22. 10. 2019թ., 13:00

Էլեկտրոնային ավտոմատ որոնման եղանակով ընտրված բառերը Ե պրակում

25. 10. 2019թ., 13:00

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.