Գիտական քննարկումներ-29

06/10/2019
 
ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
(07. 11. 2019թ. - 11. 10. 2019թ.)
հ/հ
Բաժին
Թեմա
Օրը և ժամը
1
Արդի հայերենի
Մխիթարյանները և աշխարհաբարը (շարունակություն)
10. 10. 2019թ., 15:00
«Փոխառությունները «հագուստ» իմաստային դաշտում» հոդվածի քննարկում
11. 10. 2019թ., 15:00
 
2
Կիրառական լեզվաբանության
Հոլովական շեղումները Մ. Խորենացու «Հայոց պատմություն» երկում
11. 10. 2019թ., 13:00
3
Բարբառագիտության
Բարբառային տերմինաբանության հարցեր (շարունակություն)
07. 10. 2019թ., 14:30
Գեղարվեստական խոսքը իբրև բարբառային լեզվի ուսումնասիրության կարևոր աղբյուր
10. 10. 2019թ., 14:30
4
Հայոց լեզվի պատմության
Ներկայացնում են մեր պրակտիկանտները.
Աստղիկ Աբրահամյան
Մ. Խորենացու «Հայոց պատմության» մեջ գործածված հատուկ անունների մասին
10. 10. 2019թ., 15:00
Հատուկ անունները Գ. Տաթևացու «Գիրք հարցմանց»-ում
11. 10. 2019թ., 13:00
5
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության
Լեզվի ճանաչողությունը և նրա ուսումնասիրության մակարդակներն ու աստիճանները
08. 10. 2019թ., 14:30
Լեզվի ճանաչողությունը և նրա ուսումնասիրության մակարդակներն ու աստիճանները (շարունակություն)
11. 10. 2019թ., 15:00
6
Արևմտահայերենի
Ժ. Հայրապետյանի «Սուպեր Նռանե» գրքի երկու՝ արևմտահայերեն և արևելահայերեն տարբերակների զուգադրական քննություն
07. 10. 2019թ., 13:00
Ա. Ֆիշենկճյանի՝ Մուշեղ Իշխանի ստեղծագործությունների լեզվական առանձնահատկություններին նվիրված հոդվածի քննարկում
11. 10. 2019թ., 13:00
7
Բառարանագրության
-Ուհի ածանցով բառերի առկայությունը Հ. Բարսեղյանի, Է. Աղայանի, Ս. Էլոյանի բառարաններում և «Նոր բառերում»
08. 10. 2019թ., 13:00
«Նոր բառերի» հերթական Ե պրակի կառուցվածքի քննարկում
11. 10. 2019թ., 13:00
 

Հայտարարություններ

  •          ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը հայտարարում է 2020-2021 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ:

            Դիմումներն ընդունվում են ս.թ. հունիսի 1-ից մինչև հունիսի 24-ը ներառյալ (ժ.10.00-15.00 Մ.Բաղրամյան 24դ, 10-րդ հարկ,...

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.