Գիտական քննարկումներ-29

06/10/2019
 
ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
(07. 11. 2019թ. - 11. 10. 2019թ.)
հ/հ
Բաժին
Թեմա
Օրը և ժամը
1
Արդի հայերենի
Մխիթարյանները և աշխարհաբարը (շարունակություն)
10. 10. 2019թ., 15:00
«Փոխառությունները «հագուստ» իմաստային դաշտում» հոդվածի քննարկում
11. 10. 2019թ., 15:00
 
2
Կիրառական լեզվաբանության
Հոլովական շեղումները Մ. Խորենացու «Հայոց պատմություն» երկում
11. 10. 2019թ., 13:00
3
Բարբառագիտության
Բարբառային տերմինաբանության հարցեր (շարունակություն)
07. 10. 2019թ., 14:30
Գեղարվեստական խոսքը իբրև բարբառային լեզվի ուսումնասիրության կարևոր աղբյուր
10. 10. 2019թ., 14:30
4
Հայոց լեզվի պատմության
Ներկայացնում են մեր պրակտիկանտները.
Աստղիկ Աբրահամյան
Մ. Խորենացու «Հայոց պատմության» մեջ գործածված հատուկ անունների մասին
10. 10. 2019թ., 15:00
Հատուկ անունները Գ. Տաթևացու «Գիրք հարցմանց»-ում
11. 10. 2019թ., 13:00
5
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության
Լեզվի ճանաչողությունը և նրա ուսումնասիրության մակարդակներն ու աստիճանները
08. 10. 2019թ., 14:30
Լեզվի ճանաչողությունը և նրա ուսումնասիրության մակարդակներն ու աստիճանները (շարունակություն)
11. 10. 2019թ., 15:00
6
Արևմտահայերենի
Ժ. Հայրապետյանի «Սուպեր Նռանե» գրքի երկու՝ արևմտահայերեն և արևելահայերեն տարբերակների զուգադրական քննություն
07. 10. 2019թ., 13:00
Ա. Ֆիշենկճյանի՝ Մուշեղ Իշխանի ստեղծագործությունների լեզվական առանձնահատկություններին նվիրված հոդվածի քննարկում
11. 10. 2019թ., 13:00
7
Բառարանագրության
-Ուհի ածանցով բառերի առկայությունը Հ. Բարսեղյանի, Է. Աղայանի, Ս. Էլոյանի բառարաններում և «Նոր բառերում»
08. 10. 2019թ., 13:00
«Նոր բառերի» հերթական Ե պրակի կառուցվածքի քննարկում
11. 10. 2019թ., 13:00
 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.