Գիտական քննարկումներ-25

04/07/2019
 

ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

(08. 07. 2019թ. - 12. 07. 2019թ.)

 

հ/հ

Բաժին

Թեմա

Օրը և ժամը

1

Արդի հայերենի

Տերմինային զուգահեռ ձևեր (նախընտրելի ձևերի ընտրություն, օտար և հայերեն համարժեքների զուգադրություն) (շարունակություն)

09. 07. 2019թ., 14:00

Փոխառությունները «հագուստ» իմաստային դաշտում

12. 07. 2019թ., 14:00

2

Կիրառական լեզվաբանության

Այո՞, ո՞չ հարցումները Հովհաննեսի արևելահայերենի և արևմտահայերենի ավետարաններում

09. 07. 2019թ., 13:00

Շատոբրիանի «Քրիստոնեության հանճարը» ստեղծագործությունից հատվածների ընթերցում

12. 07. 2019թ., 13:00

3

Բարբառագիտության

Մհեր Քումունցի՝ Արցախ-Սյունիքի խոսվածքների բառապաշարին նվիրված հոդվածի քննարկում

08. 07. 2019թ., 13:00

4

Հայոց լեզվի պատմության

Կայուն բառակապակցություններ Գրիգորիսի «Քննութիւն բնութեան մարդոյ  եւ ցաւոց» բժշկարանում

09. 07. 2019թ., 13:00

Թանկարժեք քարերի անվանումները ձեռագիր բառարաններում

12. 07. 2019թ., 13:00

5

Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության

2019 թվականի առաջին վեցամսյակի աշխատանքների ամփոփում

08. 07. 2019թ., 15:00

21-րդ դարի առաջին տասնամյակի ընդհանուր լեզվաբանական հիմնական ուղղությունները

12. 07. 2019թ., 15:00

6

Արևմտահայերենի

Արևմտահայերենի արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները

09. 07. 2019թ., 12:00

Արևմտահայերենի գիտական բառապաշարը

11. 07. 2019թ., 12:00

7

Բառարանագրության

-Աշխարհ, -լեզու, -բույժ, -գործ, -ապուր  բաղադրիչներով բառերը «Նոր բառերում»

09. 07. 2019թ., 13:00

Հոգի-, ոգի- բաղադրիչներով բառերը «Նոր բառերում»

12. 07. 2019թ., 13:00

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.