Գիտական քննարկումներ-22

15/06/2019
ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
(17. 06. 2019թ. - 21. 06. 2019թ.)
հ/հ
Բաժին
Թեմա
Օրը և ժամը
1
Արդի հայերենի
Տերմինային զուգահեռ ձևեր (նախընտրելի ձևերի ընտրություն, օտար և հայերեն համարժեքների զուգադրություն) (շարունակություն)
18. 06. 2019թ., 14:00
Ինստիտուտի ասպիրանտ Սուսաննա Հարությունյանի «Շարահարության ուսումնասիրությունը հայ շարահյուսագիտության պատմության մեջ» հոդվածի քննարկում
21. 06. 2019թ., 14:00
2
Կիրառական լեզվաբանության
Շատոբրիանի «Քրիստոնեության հանճարը» ստեղծագոր­ծու­թյունից  ընթերցումներ
18. 06. 2019թ., 13:00
Նոր բառերը andin.am կայքում
21. 06. 2019թ., 13:00
 
3
Բարբառագիտության
Հայերենի բարբառագիտական ատլասի ստեղծման հարցեր (շարունակություն)
21. 06. 2019թ., 13:00
4
Հայոց լեզվի պատմության
Բառարաններում չվկայված բառեր ունիթորական գրականության մեջ
17. 06. 2019թ., 15:00
Ձկների հայերեն անվանումներ ձեռագիր բառարաններում
19. 06. 2019թ., 13:00
5
Ընդհանուր և  համեմատական լեզվաբանության
Կիսամյակային հաշվետվությունների ամփոփում
17. 06. 2019թ., 15:00
Լեզվի ուսուցման խնդիրներ
21. 06. 2019թ., 15:00
6
Արևմտահայերենի
Հոլովումներ (արևելահայերենում և արևմտահայերենում)
18. 06. 2019թ., 12:00
Հ. Չոլաքյանի հաղորդումը իր նոր գրքի մասին («Արևմտահայերենի գործնական դասընթաց»)
20. 06. 2019թ., 12:00
7
Բառարանագրության
Բնստ. նշումով բառանյութը «Նոր բառերում»
18. 06. 2019թ., 13:00
Փխբ. նշումով բառերի ընդգրկումը «Նոր բառերում»
21. 06. 2019թ., 13:00
 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.