Գիտական քննարկումներ-21

09/06/2019
ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
(10. 06. 2019թ. - 14. 06. 2019թ.)
հ/հ
Բաժին
Թեմա
Օրը և ժամը
1
Արդի հայերենի
Բազմիմաստությունը «Հագուստ» իմաստային դաշտում
11. 06. 2019թ., 14:00
Ուրոլոգիական տերմինների տառադարձությունը
14. 06. 2019թ., 14:00
2
Կիրառական լեզվաբանության
Գեղարվեստական խոսքը Թովմա Արծրունու «Պատմութիւն տանն Արծրունեաց» պատմավեպում
11. 06. 2019թ., 13:00
Հիսուսի գործածած երկկերպ ընտրանքային հարցումները Մաթեոսի արևմտահայերեն և արևելահայերեն  ավետարաններում»
14. 06. 2019թ., 13:00
 
3
Բարբառագիտության
Հայերենի բարբառագիտական ատլասի ստեղծման հարցեր
13. 06. 2019թ., 13:00
4
Հայոց լեզվի պատմության
Բառերի հնչյունական տարբերակներ ձեռագրերի՝ XIIIդ. հիշատակարաններում
10. 06. 2019թ., 13:00
Օտար բառերի գործածությունը XIVդ.  hիշատակարան­ներում
14. 06. 2019թ., 13:00
5
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության
Հայերենում հնդեվրոպական այլահնչակ (ալլոֆոն) հնչյունների բաշխվածության արտացոլումների հարցի շուրջ
10. 06. 2019թ., 15:00
Լեզվաբանական տիպաբանության զարգացման հիմնական փուլերը և նրանց բնորոշ գծերը
14. 06. 2019թ., 14:30
6
Արևմտահայերենի
Թեքվող խոսքի մասեր (արևելահայերենում և արևմտահայերենում)
11. 06. 2019թ., 12:00
Հոգնակի թվի կարգը հայերենում (արևելահայերենում և արևմտահայերենում)
13. 06. 2019թ., 12:00
7
Բառարանագրության
Աշխատակիցների ներկայացրած նորակազմ բառերի կիսամյա ստուգում
11. 06. 2019թ., 13:00
Աշխատակիցների ներկայացրած նորակազմ բառերի կիսամյա ստուգում (շարունակություն)
14. 06. 2019թ., 13:00
 
 
 
 

Հայտարարություններ

  •          Առկա իրավիճակից ելնելով՝  ս․թ․ հոկտեմբերի 15-16-ին նախատեսված՝  ակա­դեմի­կոս  Գևորգ Ջահու­կյա­նի ծննդյան 100-ամյակին նվիր­ված Հայերենա­գիտական միջազգային գիտա­ժո­ղովը  հետաձգվում է։  Գիտաժողովի անցկացման ժամկետի մասին լրացուցիչ կտեղեկացվի։

  •   Հարգելի՛ գործընկեր,
             Հրավիրում ենք մասնակցելու «Լեզու և խոսք » խորագրով առցանց գիտաժողովին։
    Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ս.թ. սեպտեմբերի  20-ից  մինչև հոկտեմբերի  30-ը գի­տա­կան զեկուցման տեքստ ուղարկել viktorkatvalyan@mail.ru ,  ...

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.