Գիտական քննարկումներ-20

31/05/2019
ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
(03. 06. 2019թ. - 07. 06. 2019թ.)
հ/հ
Բաժին
Թեմա
Օրը և ժամը
1
Արդի հայերենի
Հականիշների ոճական կիրառությունները Ն. Պեշիկ­թաշլյանի պատմվածքներում
04. 06. 2019թ., 14:00
Բազմիմաստությունը «Հագուստ» իմաստային դաշտում
07. 06. 2019թ., 14:00
2
Կիրառական լեզվաբանության
Բոդուեն դը Կուրտենեի կյանքը և լեզվաբանական գործունեությունը
04. 06. 2019թ., 13:00
Անեծք արտահայտող որոշ բառակապակցությունների մեկնաբանությունները
07. 06. 2019թ., 13:00
 
3
Բարբառագիտության
Բարբառագիտական ատլասի ստեղծման պատմությունից
07. 06. 2019թ., 14:00
4
Հայոց լեզվի պատմության
Հարակատար դերբայի կիրառություն Ագաթանգեղոսի «Պատմութիւն հայոց» երկում
04. 06. 2019թ., 14:00
Օտար բառերի գործածությունը ձեռագրերի՝ 13-րդ դարի հիշատակարաններում
07. 06. 2019թ., 13:00
5
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության
Լեզվաբանական տիպաբանության արդի փուլը
03. 06. 2019թ., 15:00
Ջ. Գրինբերգի դերը լեզվաբանական տիպաբանության պատմության մեջ
07. 06. 2019թ., 15:00
6
Արևմտահայերենի
Արևմտահայերենի հարցման նշանը կամ պարույկը
04. 06. 2019թ., 12:00
Արևմտահայերենի շեշտը
06. 06. 2019թ., 12:00
7
Բառարանագրության
–Բնակ բաղադրիչով նորակազմություններ
04. 06. 2019թ., 13:00
Հեռուստ- և կինո- բաղադրիչներով կազմություններ
07. 06. 2019թ., 13:00
 
 
 
 
 

Հայտարարություններ

  •          ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը հայտարարում է 2020-2021 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ:

            Դիմումներն ընդունվում են ս.թ. հունիսի 1-ից մինչև հունիսի 24-ը ներառյալ (ժ.10.00-15.00 Մ.Բաղրամյան 24դ, 10-րդ հարկ,...

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.