Գիտական քննարկումներ-19

26/05/2019
ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
(27. 05. 2019թ. - 31. 05. 2019թ.)
հ/հ
Բաժին
Թեմա
Օրը և ժամը
1
Արդի հայերենի
Ներտեքստային տրամաբանական կապը Թումանյանի «Մարո» պոեմում
31. 05. 2019թ., 14:00
2
Կիրառական լեզվաբանության
Դիտարկումներ Սողոմոնի առակների լեզվի և ոճի վերաբերյալ
31. 05. 2019թ., 13:00
3
Բարբառագիտության
Բարբառագիտական տերմինաբանության հարցեր (շարունակություն)
27. 05. 2019թ., 13:00
Բարբառների արևմտյան խմբակցության հիմնական հատկանիշների շուրջ (շարունակություն)
31. 05. 2019թ., 14:00
4
Հայոց լեզվի պատմության
Արդի հայերենում իմաստափոխված մի քանի բառի մասին
27. 05. 2019թ., 13:00
Որոշ բառաճշգրտումների մասին
31. 05. 2019թ., 13:00
5
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության
Վահագն  դիցանվան առասպելական և լեզվական ուսումնասիրության հիմքերի վերանայման հարցը (շարունակություն)
27. 05. 2019թ., 15:00
Կիրառական լեզվաբանության խնդիրները Հայաստանում
31. 05. 2019թ., 15:00
6
Արևմտահայերենի
 
Գրական արևմտահայերենի կետադրությունը
30. 05. 2019թ., 12:00
7
 
Բառարանագրության
–Հայ բաղադրիչով նորակազմություններ
31. 05. 2019թ., 13:00
 
 
 
 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.