Գիտական քննարկումներ-13

13/04/2019
ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
(15. 04. 2019թ. - 19. 04. 2019թ.)
հ/հ
Բաժին
Թեմա
Օրը և ժամը
1
Արդի հայերենի
Ներտեքստային տրամաբանական կապը Թումանյանի «Լոռեցի Սաքոն» պոեմում
17. 04. 2019թ., 14:00
Ուռոլոգիայի բնագավառում գործածվող տերմինների և տերմինատարրերի հայերեն համարժեքների ուղղագրությունը
19. 04. 2019թ., 14:00
2
Կիրառական լեզվաբանության
Լեզվական սխալներ
16. 04. 2019թ., 13:00
Համաբարբառների էլեկտրոնային հրապարակման խնդիրներ
19. 04. 2019թ., 13:00
3
Բարբառագիտության
Ջ. Բառնասյանի՝ ««Բազմավեպ» ամսագրում Հ. Աճառյանի 1898թ. տպագրված մի հոդվածի շուրջ» աշխատանքի քննարկում
15. 04. 2019թ., 15:00
4
Հայոց լեզվի պատմության
Ձեռագիր բառարաններում վկայված նոր բառերի մասին
17. 04. 2019թ., 12:00
«Հորովել» բառը աշխատանքային երգերի համակարգում
19. 04. 2019թ., 13:00
5
Ընդհանուր և  համեմատական լեզվաբանության
Լեզվաբանությունը 21-րդ դարում
15. 04. 2019թ., 15:00
Ժամանակակից տեխնոլոգիաների դերը լեզվի զարգացման գործում
19. 04. 2019թ., 15:00
6
Արևմտահայերենի
Դիտարկումներ արևելահայերենի և արևմտահայերենի բաղաձայնական համակարգերի մասին
16. 04. 2019թ., 12:00
Տոնացույց օրեր մատնանշող բառերի ստուգաբանությունների վերլուծություն (Զատիկ)
18. 04. 2019թ., 13:00
7
Բառարանագրության
Նորաստեղծ հասարակաբանություններ, ժարգոնային արտահայտություններ ըստ Ս. Էլոյանի բառարանի
16. 04. 2019թ., 13:00
Նորաստեղծ բայեր ժամանակակից հայոց լեզվում (ըստ պրակների նյութի)
19. 04. 2019թ., 13:00
 
 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.