Գիտական քննարկում հայոց լեզվի պատմության բաժնում

09/07/2019
          Հայոց լեզվի պատմության բաժնի  ս.թ. հուլիսի  9-ի քննարկման նյութը ձեռա­գիր բա­ռարաններում առկա հաս­կացությունը տե­սա­կային տա­ր­­­բե­րակմամբ ընդգր­կող  բառա­շար­­քերից «Ականց տեսակք»-ն էր, որ  ներառում է հետևյալ թան­կագին քարե­րի անվանումները` «յասպիս. շափիւ­ղայ. զմրուխտ. եղնգ­նաքար. սար­­դիոն. ոսկե­­քար. բիւ­­րեղ. տպազիոն. քրիսոպրայ. յակինթ. պղնձաքար. ամե­թոս. սառնա­տեսակ. սու­տակ. դահանակ»:
       Նշվեց, որ թանկագին քարերի առանձնացված անվանումների մեծագույն մասն առկա է  Աստ­վածաշնչում: Անվանումները ներկա­յացվեցին  գրա­բարի, միջին հա­յե­րենի, արդի հա­յե­րենի բացատրական, այլև ստուգա­բանա­կան բա­ռա­րան­ների տվյալ­ների  հա­մա­դրմամբ:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.