Գիտական քննարկում հայոց լեզվի պատմության բաժնում

04/07/2019

         Հուլիսի 4-ին հայոց լեզվի պատմության բաժնում տեղի ունեցած գիտական քննարկումը վերաբերում էր ձեռագրերի՝ տարբեր դարերի հիշատակարաններում վկայված, սակայն որևէ բառարանում չարձանագրված,  մեկնության կարիք ունեցող  բաղադրյալ  բառերի իմաստների բացատրությանն ու բաղադրիչ­ների վերլու­ծությանը։ Բա­նախոսը, ապավինելով նորահայտ բառերի գործածության առանձ­նա­հատկություն­ներին, դրանց արմատական բաղադրիչների ծագ­ման, իմաստային և հնչյունական առնչու­­թյունների վերաբերյալ  բառարանային ու առհա­սարակ հայերենագիտական տվյալ­ներին, հանդես եկավ որոշ պարզաբանումներով, ներկա­յացրեց բառարմատների լծորդություններ, իմաս­տափոխության և հնչյու­նափոխության դրսևո­­­րում­ներ։ Տեղի ունեցավ մտքերի աշխույժ փոխանակություն։ Քննարկման մասնակից­ները տարբեր բառերի առնչությամբ արտա­հայտե­ցին իրենց տեսակետները, փորձեցին համատեղ ջանքերով որոշ ճշգրտումներ կատարել։

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.