Գիտական քննարկում հայոց լեզվի պատմության բաժնում

07/05/2019
        Մայիսի 7-ին հայոց լեզվի պատմության բաժնում տեղի ունեցավ հերթական քննար­­­կումը, որ վերաբերում էր Հովհաննես Քռնեցու «Յաղագս քերականին» երկի լատիներեն աղբյուրներին: Բանախոսը նշեց, որ այդ աղբյուրների համեմատությամբ հնարավոր է եղել տեքստային ու հասկացական որոշ ճշգրտումներ կատարել և՛ Քռնեցու քերականության հրատարակված բնագրում, և՛ դրա ներածության մեջ (հեղինակներ՝ Լ. Խաչիկյան, Ս. Ավագյան): Բերված  մի քանի օրինակներով ցույց տրվեց, որ որոշ ձևակերպումներ տարընթերցումների տեղիք են տվել: Ըստ բանախոսի՝ լատիներեն աղբյուրները հաստատում են, որ Քռնեցու քերականության սահմանումները հիմնականում թարգմանված են կամ համառոտագրված լատին քերականների (Պրիսցիանուս, Պետրուս Հելիաս, Սպոնկիուս) երկերից, նկատված ինքնուրույնությունը հաճախ ոճական է, հե­ղի­նակային հավելումները սակավ են և էականորեն չեն լրացնում երկը:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.