Գիտական քննարկում հայոց լեզվի պատմության բաժնում

07/06/2019
      Հունիսի 7-ին հայոց լեզվի պատմության բաժնում տեղի ունեցավ հերթական քննար­­­կումը: Այն վերաբերում էր հայերեն ձեռագրերի՝ 13-րդ դարի հիշատա­կարան­ներում գործածված օտար ծագման բառերին: Ըստ բանախոսի՝ վերջիններս այնպիսի բառեր են, որոնց օտար լինելը գիտակցվում է հայերենի զարգացման ողջ ընթացքում: Նախ առանձնացվեցին էկզոտիկ բառերը, այսինքն՝ այլ ազգերի մշակույթին, կառավարման համակարգին վերաբերողները, որոնց գործածու­թյու­նն անխուսափելի է: Ապա ներկայացվեցին մի շարք օտար բառեր, որոնք գործածվել են հայերեն համարժեքն ունենալու պայմաններում: Այսպիսով, հասկանալի է դառնում, որ տվյալ բառերը ժամանակին լայնորեն կիրառվել են բարբառային հայերենում, ուստի և գործածվել են բարբա­ռախոս հիշատակագիրների կողմից:
        Քննարկման մասնակիցները տարբեր բառերի առնչությամբ հանդես եկան արժեքավոր դիտողություններով: Օտար բառերի հնչյունական բազմազանությունը բացատրվեց տարա­ծական առանձնահատկություններով, տարբեր լեզուներից փո­խանցված լինելու, հիշատա­կագիրների սխալագրության և այլ հանգամանքներով:  

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.