Գիտական քննարկում հայոց լեզվի պատմության բաժնում

27/05/2019

         Մայիսի 27-ին հայոց լեզվի պատմության բաժնի  քննարկման նյութը արդի հայե­րե­նում  իմաստափոխված  բառերն էին։ Բանախոսը նշեց, որ XVIII դ. ավանդված ձեռա­գիր բա­ռարան­ներում բա­ռի­մաս­տային զարգա­ցում­նե­ր, բառիմաստային փոփո­խու­թյուն­ներ ար­ձա­նագրելուն առնչվող բառարանային պրպտումները հնա­րա­վո­րու­թյուն են ըն­­ձե­ռել անդ­րա­դառնալու որոշ բառերի՝ ժա­մա­նակակից հայե­րե­նում ձեռք բերած ի­մաստ­­ներին: Ներկա­յաց­նելով ձեռա­գիր բա­ռարան­ներում առկա արգահատել, գռեհիկ, գյուղական, զլա­նալ, խոս­նակ, ձեռն­տու (լինել), սեթևե­թել բառերի՝ գրաբարի տպագիր և արդի հայերենի բացատ­րա­կան բա­ռարաններում վկայված իմաստները՝ բանախոսը նշեց, որ առանձնացված բա­ռերի` ար­դի հայե­րենի բա­ռարան­նե­­րում արձանագրված առաջնային իմաստ­ները չեն պահ­պան­վել. այդ բառերը XX դ. կեսերից  ար­դեն իսկ կիրառ­վում են նոր ի­մաստ­­ներով

Հայտարարություններ

  •          Առկա իրավիճակից ելնելով՝  ս․թ․ հոկտեմբերի 15-16-ին նախատեսված՝  ակա­դեմի­կոս  Գևորգ Ջահու­կյա­նի ծննդյան 100-ամյակին նվիր­ված Հայերենա­գիտական միջազգային գիտա­ժո­ղովը  հետաձգվում է։  Գիտաժողովի անցկացման ժամկետի մասին լրացուցիչ կտեղեկացվի։

  •   Հարգելի՛ գործընկեր,
             Հրավիրում ենք մասնակցելու «Լեզու և խոսք » խորագրով առցանց գիտաժողովին։
    Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ս.թ. սեպտեմբերի  20-ից  մինչև հոկտեմբերի  30-ը գի­տա­կան զեկուցման տեքստ ուղարկել viktorkatvalyan@mail.ru ,  ...

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.