Գիտական քննարկում հայոց լեզվի պատմության բաժնում

27/05/2019

         Մայիսի 27-ին հայոց լեզվի պատմության բաժնի  քննարկման նյութը արդի հայե­րե­նում  իմաստափոխված  բառերն էին։ Բանախոսը նշեց, որ XVIII դ. ավանդված ձեռա­գիր բա­ռարան­ներում բա­ռի­մաս­տային զարգա­ցում­նե­ր, բառիմաստային փոփո­խու­թյուն­ներ ար­ձա­նագրելուն առնչվող բառարանային պրպտումները հնա­րա­վո­րու­թյուն են ըն­­ձե­ռել անդ­րա­դառնալու որոշ բառերի՝ ժա­մա­նակակից հայե­րե­նում ձեռք բերած ի­մաստ­­ներին: Ներկա­յաց­նելով ձեռա­գիր բա­ռարան­ներում առկա արգահատել, գռեհիկ, գյուղական, զլա­նալ, խոս­նակ, ձեռն­տու (լինել), սեթևե­թել բառերի՝ գրաբարի տպագիր և արդի հայերենի բացատ­րա­կան բա­ռարաններում վկայված իմաստները՝ բանախոսը նշեց, որ առանձնացված բա­ռերի` ար­դի հայե­րենի բա­ռարան­նե­­րում արձանագրված առաջնային իմաստ­ները չեն պահ­պան­վել. այդ բառերը XX դ. կեսերից  ար­դեն իսկ կիրառ­վում են նոր ի­մաստ­­ներով

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.