Գիտական քննարկում ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության բաժնում

03/06/2019

          Հունիսի 3-ին  ինստիտուտի ընդհանուր և համեմատական լեզ­վաբանության բաժնում տեղի ունեցավ «Լեզվաբանական տիպաբանության արդի փուլը» թեմայով գիտական քննարկում: Ըստ բանախոսի՝ լեզվաբանական տիպաբանության արդի փուլը կարելի է բնութագրել որպես «ինչու»-ի տիպաբանություն, քանի որ այժմ փորձ է արվում պարզելու ոչ միայն ընդհանուր լեզվական օրինաչափությունները՝ սահմանազատելով տրամաբանորեն հնա­րա­վոր և իրապես հանդիպող լեզվական տիպերը, տրամաբանորեն հնարավոր, բայց իրապես չհանդիպող լեզվական տիպերից, այլև մեծ ուշադրություն է դարձվում այդ ընդհանրական օրինաչափությունների ձևավորման նախադրյալ­ներին և դրդապատճառային գործոններին: Նա նշեց, որ  ընդհանրական օրինաչափությունները՝ ընդհանրույթները, բացատրվում են մասամբ դրանց հիմքում ընկած տարժամանակյա գործընթացների բնույթով, մասամբ էլ՝ ճանաչողական և հոգելեզվաբանական բնույթի գործոններով, ինչպիսիք են՝ կիրառահաճախականությունը, խնայողության միտումը և այլն:

Հայտարարություններ

  •          ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը հայտարարում է 2020-2021 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ:

            Դիմումներն ընդունվում են ս.թ. հունիսի 1-ից մինչև հունիսի 24-ը ներառյալ (ժ.10.00-15.00 Մ.Բաղրամյան 24դ, 10-րդ հարկ,...

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.