Գիտական քննարկում բարբառագիտության բաժնում

27/05/2019
        Սույն թվի մայիսի 27-ին ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի բարբառագիտության բաժնում շարունակվեց բարբառագիտական տերմինաբանությանն առնչվող հարցերի քննարկումը: Գիտաշխատողները դիտարկեցին գիտության տվյալ ոլորտին առնչվող մի շարք տերմինների գործառական և իմաստային յուրահատկությունները: Մտքերի փոխանակությանը մասնակցեցին Վ. Կատվալյանը, Հ. Մեսրոպյանը, Ջ. Բառնասյանը, Հ. Խաչատրյանը, Ա. Վարդանյանը:           
         Քննարկմանը մասնակցեց նաև ԵՊՀ մագիստրոս Մարիանա Բոցինյանը, որը ներկայացրեց Դոնի Ռոստովի Չալդըր, Թոփտի, Մեծ Սալա, Սուլթան Սալա գյուղերի խոսվածքների՝ իր հետազոտության արդյունքում վեր հանված արդի վիճակը՝ զուգահեռներ անցկացնելով Նոր Նախիջևանի բարբառին նվիրված աճառյանական հայտնի ուսումնասիրության հետ:  Բաժնի աշխատակիցները ընդգծեցին բարբառագիտական ուսումնասիրությունների կարևորությունը և երիտասարդ հետազոտողին առաջարկեցին շարունակել ուսումնասիրությունը՝ առաջնորդվելով լեզվի ինստիտուտի հրապարակած Հայերենի բարբառագիտական ատլասի նյութերի հավաքման ծրագրով:
 

Հայտարարություններ

  •          Առկա իրավիճակից ելնելով՝  ս․թ․ հոկտեմբերի 15-16-ին նախատեսված՝  ակա­դեմի­կոս  Գևորգ Ջահու­կյա­նի ծննդյան 100-ամյակին նվիր­ված Հայերենա­գիտական միջազգային գիտա­ժո­ղովը  հետաձգվում է։  Գիտաժողովի անցկացման ժամկետի մասին լրացուցիչ կտեղեկացվի։

  •   Հարգելի՛ գործընկեր,
             Հրավիրում ենք մասնակցելու «Լեզու և խոսք » խորագրով առցանց գիտաժողովին։
    Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ս.թ. սեպտեմբերի  20-ից  մինչև հոկտեմբերի  30-ը գի­տա­կան զեկուցման տեքստ ուղարկել viktorkatvalyan@mail.ru ,  ...

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.