Գիտական քննարկում բարբառագիտության բաժնում

27/05/2019
        Սույն թվի մայիսի 27-ին ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի բարբառագիտության բաժնում շարունակվեց բարբառագիտական տերմինաբանությանն առնչվող հարցերի քննարկումը: Գիտաշխատողները դիտարկեցին գիտության տվյալ ոլորտին առնչվող մի շարք տերմինների գործառական և իմաստային յուրահատկությունները: Մտքերի փոխանակությանը մասնակցեցին Վ. Կատվալյանը, Հ. Մեսրոպյանը, Ջ. Բառնասյանը, Հ. Խաչատրյանը, Ա. Վարդանյանը:           
         Քննարկմանը մասնակցեց նաև ԵՊՀ մագիստրոս Մարիանա Բոցինյանը, որը ներկայացրեց Դոնի Ռոստովի Չալդըր, Թոփտի, Մեծ Սալա, Սուլթան Սալա գյուղերի խոսվածքների՝ իր հետազոտության արդյունքում վեր հանված արդի վիճակը՝ զուգահեռներ անցկացնելով Նոր Նախիջևանի բարբառին նվիրված աճառյանական հայտնի ուսումնասիրության հետ:  Բաժնի աշխատակիցները ընդգծեցին բարբառագիտական ուսումնասիրությունների կարևորությունը և երիտասարդ հետազոտողին առաջարկեցին շարունակել ուսումնասիրությունը՝ առաջնորդվելով լեզվի ինստիտուտի հրապարակած Հայերենի բարբառագիտական ատլասի նյութերի հավաքման ծրագրով:
 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.