Գիտական քննարկում արևմտահայերենի բաժնում

14/05/2019
         14 Մայիս, 2019-ին Արեւմտահայերէնի բաժինի հերթական սեմինարի նիւթն էր խոնարհման համակարգի առանձնայատկութիւնները
        Արդի արեւմտահայերէնի խոնարհման համակարգը կարօտ է ամբողջական քննութեան, մանաւանդ եթէ նկատի ունենանք արեւելահայերէնի հետ իր ունեցած առանձնայատկութիւնը: Օրինակ՝ «կը գնամ»ը ներկայ ժամանակ չէ, այլ ապառնի, իսկ արեւմտահայերէնի «կ'երթամ»ը՝ ներկայ ժամանակ: Իմաստային դաշտի քննութիւնը անհրաժեշտ է եւ կառուցուածքային լեզուաբանութեան կարեւորագոյն խնդիրներէն մէկն է:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.